19.82 °C
Allsån

18.1 °C
Bränna

18.1 °C
Lappberget

N/A
Kypasjärv

14.4 °C
Kölmjärv

N/A
Marsjärv

N/A
Lansjarv

N/A
V.Rödupp

-7.2 °C
Kälvjärv