Väder Överkalix

°C
Allsån

0.5 °C
Bränna

-0.5 °C
Lappberget

°C
Kypasjärv

-13.7 °C
Kölmjärv

N/A
Marsjärv

°C
Lansjarv

N/A
V.Rödupp

-7.2 °C
Kälvjärv