- Husets värmeanläggning -
2023.01.17 Har bytt cirkulationspump till elementkretsen. Upplevde att den gamla pumpen tappat effektivitet, temperaturen i accumulatorn måste komma upp i över 55° innan det börjar att kännas nått på elementen. Kan inte minnas att det varit så från början. Nåja! Nu är pumpen utbytt, vi får se om det blir någon skillnad. Den nya pumpen är en 'WILO Yonos PICO 25/1-6 -130' - Den ersätter en 'GRUNDFOS UPS 25-40 130'


'WILO Yonos PICO 25/1-6 -130' / 'GRUNDFOS UPS 25-40 130'

2022.11.20 Byter ut våran värmepanna under hösten. Den nya pannan är Miljövänlig, godkänd enligt EcoDesignkravet (EN 303-5:2012) och betydligt mer effektiv.

Den nya pannan har keramisk eldstad och fläktstyrd förbränning, det ger pannan 79%/89% (medel/max) verkningsgrad.


BAXI Vedpanna Bonus Light 30 kW på väg in! / På plats!

Befintliga accumulatorer och 'Laddomat 21' sitter kvar, den nya pannan styr cirkulationspumpen (laddomaten) själv, så det blir att göra lite omkoppligar. Pannan har även koll på temperaturen i accumulatorerna. Byter även expansionskärl till ett betydligt större, har tidigare varit problem med att hantera vattenexpansionen på ett tillförlitligt sätt. Skrorstensanslutningen måste också göras om / ändras.

 • WILO Yonos PICO Instruktionsbok
 • BAXI Vedpanna Bonus Light Produktblad
 • BAXI Vedpanna Bonus Light Informationsblad
 • BAXI Vedpanna Bonus Light Instruktionsbok
 • BAXI Vedpanna Bonus Light Snabbguide
 • Bruksanvisning Förbränningskammare
 • Sprängskiss Panna @ styrning
 • Sprängskiss Keramik
 • Godkännande bonus light ce ecodesign
 • Utlåtande för vedpannan Bonus Light
  BAXI Vedpanna Bonus Light TYP skylt


 • BAXI Vedpanna Bonus Light inkopplad (EL)

  Den var inte något fel på den gamla 'ARIMAX 240' pannan. Vi tänkte att det ändå är dax att byta ut den, dels för att undvika 'panikbyte' då man aldrig vet när en gammal vedpanna kan tänkas gå sönder. Det vanliga är att dom gör det när den går som hårdast, = när det är som kallast!


  Vedpanna ARIMAX 240 på väg ut!

  Den gamla ARIMAX pannan har fått ett nytt liv uppe i KIRNUJÄRVI (Pajala), där ska den elda flis med en 'stoker' förugn, då den inte eldas direkt i eldstaden så kommer den säkert att fungera i många år.

  2007.12.26 Kompletterade styr utrustningen för uppvärmningen i mellandagarna, gjorde följande ändringar:

 • Monterade nytt reglersystem för vattenburen värme
 • Monterade en termostat för att styra laddpump
 • Installerade PUMP indikeringar för laddpump & radiatorkrets
 • Kompletterade reservkraft / UPS

  - Pannrum -
  Huvudvärmekälla är vedpannan, den kan eldas effektivt för laddning av 2st 500 liters accumulatorer. Laddningen regleras av en LADDOMAT 21.


  Accumulatorer 2x BORÖ 500L


  Vedpanna ARIMAX 240

  Vedpanna ARIMAX 240 Produktblad (Nyare)
  Vedpanna ARIMAX 240 K Produktblad (Äldre)
  LADDOMAT 21 Produktblad
  LADDOMAT 21 Reservdelar
  BORÖ Accumulator TI500L Produktblad
  BORÖ Accumulator TI500L Installation / Ritning

  - Villaregulator -
  Monterade nytt reglersystem under mellandagarna. Tidigare reglersystem 'TA6' har nu tjänat ut och ersattes med ett 'AUTOMIX 30 Q' system med rumstermostat 'AM 30 RB'.

  Största anledningen att vi bytte system var avsaknaden av innomhustermostat i det gamla systemet som i övrigt har fungerat bra.


  Villaregulator


  Rumsgivare AUTOMIX 30RB (Termometer visar temp vid nattsänkning)

  AUTOMIX 30 Produktblad (462Kb .pdf fil)
  AUTOMIX 30 manual (632Kb .pdf fil)

  - Laddpump termostat -
  Monterade en anliggningstermostat på utgående vatten från pannan för att styra till/frånslag av laddpumpen i LADDOMAT 21. Syftet med denna är att pann temperaturen ska stiga snabbare vid uppstart av eldningen**, samt att minska / förhindra avkylning vid avslutad eldning. Modernare pannor har oftast denna termostat inbyggd redan från fabrik.

  Anliggningstermostat Clas Ohlson Artikelnummer 36-2072

  **) Högre / Jämnare panntemperatur ger effektivare och renare förbränning


  Termostat för laddpump

  - Reservkraft / PUMP indikering -
  Reservkraft används för att säkerställa drift av villaregulator, laddpump och pump för elementkrets vid strömavbrott.

  Använder ett standard UPS aggregat avsedd för PC-Dator/Server. Inkopplingen blir mycket enkel då UPS aggregatet innehåller allt som behövs, batterier / 220V inverter och inkopplingsautomatik, allt klart att bara koppla in. Min inkoppling framgår av schema nedan.


  Kopplings schema - Reservkraft (UPS)


  Reservkraft (UPS)

  Kompletterade även med två indikeringslampor för att enklare kunna säkerställa / kontrollera att pumparna är i drift. Indikeringslamporna är avsedda för 220V

  Indikeringslampa insats 220V ELFA Artikelnummer 33-678-69
  Indikeringslampa kvadratisk lins ELFA Artikelnummer 33-679-50


  Koppling reservkraft / PUMP Indikering

  På bilden ovan ser man även kabel dragningen för 'OneWire' mät systemet. Inte så vackert just nu (Kopplingsdosa saknas) - Du kan läsa mera om 'OneWire' mätsystemet -->Här!


  PUMP Indikering / Invändig koppling

  - Alternativa värmekällor -
  Huset har även två alternativa värmekällor. I köket finns en vedspis och i vardagsrummet en kamin insats i en öppenspis. Husets alternativa värmekällor

  - Solfångare -
  Kompletterar huset uppvärmning med ett solpaket från Borö, En komplett beskrivning hittar du -->Här!

  - Luftsolfångare -
  Vi gör även ett försök med en luftsolfångare. En komplett beskrivning hittar du -->Här!

  - Aktuella mätdata -
  Aktuella mätdata från hela värmesystemet finns -->Här!

  - OneWire mätsystem / Installation beskrivning -
  Använder ett mätsystem med temperatursensorer som kommunicerar via en tråd, därav namnet 'OneWire' - En komplett beskrivning av mät-systemet finns Här!

  - Länkar / Referensmaterial -
  Indikeringslampor - http://www.elfa.se
  Laddomat 21 - http://www.termoventiler.se
  Styrautomatik - http://www.acaso.se
  Accumulatortank - http://www.boroe.com
  Vedpannor - http://www.ariterm.fi

  Go Back!

  ©1999-2006 SM2YER Goran