Min samling med:
IoT-Projekt
För mätning, overvakning och fjärrstyrning.


INDEX
 • Inledning
 • Senast uppdaterat
 • DIY LoRa Gateway
 • DIY LoRa Client
 • DIY 433MHz Controller
 • 1-Wire Temp-data
 • Budget / Transport
 • 'Disclaimer' • Inledning
  På den här sidan har jag samlat ihop mina DIY projekt inom området 'IoT' (Internet Of Things) / Smarta hem.

  Använder RoRa (Long Range Radio), NEXA 433MHz teknik, 1-Wire teknik, Arduino och Raspberry-PI för att mäta, övervaka och styra en massa funktioner på gården / i hemmet.


  LoRa-Clienten ansluter....
  Senast uppdaterat  DIY LoRa-Gateway
  Bygger en LoRa gateway för att kunna ansluta LoRa klienter till ett LoRaWAN. Ansluter min LoRa gateway till 'thethingsnetwork.org' som är ett publikt nätverk för bl.a. LoRa anslutning.

  Tanken är att kunna ansluta en rad billiga LoRa klienter men olika sensorer för att samla in data i det närmaste grannskapet.

  Går inte in på LoRa's grundläggande teknik, principer eller funktion, det finns redan en rad mycket bra beskrivningar av detta, länkar till några av dessa under sektionen 'Referenser' längst ner på sidan.

  Hela DIY projektet --> DIY LoRa-Gateway


  DIY LoRa-Client
  Bygger LoRaWAN klienter för att ansluta via gateway till 'thethingsnetwork.org', det är ett publikt nätverk för LoRa.

  Tanken är att kunna ansluta en rad billiga LoRaWAN klienter men olika sensorer för att samla in data i det närmaste grannskapet.

  Går inte in på LoRa's grundläggande teknik, principer eller funktion, det finns redan en rad mycket bra beskrivningar av detta, länkar till några av dessa under sektionen 'Referenser' längst ner på sidan

  Hela DIY projektet --> DIY LoRa-Client


  433MHz Controler
  Bygger ihop en controller för fjärrstyrning av 433.92MHz utrustning, bl.a. fjärrkontroller & fjärrbrytare.

  Min DIY controller ska ersätta en kommersiell lösning 'TellStick NET V2' som jag inte är riktigt nöjd med.

  DIY lösningen kör på öppen programvaran (GPL), Allt styrs med 'Domoticz' som går på en Raspberry Pi dator. Ansluten via USB sitter radio-modemet, det är en ARDUINO MEGA med 'RFLink' firmware och 433.92MHZ RX & TX moduler.

  Hela DIY projektet -->
  433.92MHz Controller


  DIY 1-WIRE Mätsystem
  Kör nu 1-Wire mätsystemet på en Raspberry Pi2 B+. Använder en RPI med ett I2C till 1Wire interface, använder ytterligare en RPI för att visa aktuella mätvärden på en display nere i köket.

  Hela DIY projektet -->
  1-WIRE Mätsystem

  Använder även en 'bunt' med Raspberry Pi datorer tillsammans med 1-Wire temperatur sensorer Dallas / Maxim DS18S20, samlar in och logga temperaturdata från en rad platser runt om inom Överkalix Kommun.

  Hela DIY projektet --> Temperatur ÖVERKALIX

  'Disclaimer'
  The information given on this page is given on an 'As Is' basis and aimed for NON COMMERCIAL use only. The author can not be held responsible for any use of the information. Any registered product / trademark or company name on the page is the property of their respective owners.

  Notera!
  Det är helt personliga reflektioner och upplevelser vi skriver om på den här sidan, dessa är inte några 'Expert' kommentarer / utlåtanden. Vi rekommenderar INTE att någon ska göra dom ändringar / Modifieringar som vi gjort och som beskrivs på denna sida, då dessa HELT SÄKERT gör att alla garantier som leverantören utställt OMEDELBART upphör.

  Våra tester och slutsatser kan INTE, och ska INTE tas för intäkt att samma eller motsvarande resultat eller upplevelse kan erhållas eller efterliknas någon annanstans eller av någon annan.
  Go Back!


  ©2010--2018 SM2YER Goran