IoT / DIY-Projekt
LoRaWAN
Gateway / Klient


INDEX
 • Inledning
 • Senast uppdaterat
 • Beskrivning
 • Budget / Transport
 • Referenser / Länkar m.m.
 • 'Disclaimer'

 • Inledning
  Bygger en LoRa gateway för att kunna ansluta LoRa klienter till ett LoRaWAN. Ansluter min LoRa gateway till 'thethingsnetwork.org'[R1] som är ett publikt nätverk för bl.a. LoRa anslutning.

  Tanken är att kunna ansluta en rad billiga LoRa klienter men temperatur sensorer för att samla in aktuella väderdata runt om i kommunen.

  Går inte in på LoRa's grundläggande teknik, principer eller funktion, det finns redan en rad mycket bra beskrivningar av detta, länkar till några av dessa under sektionen '
  Referenser' längst ner på sidan.

  Senast uppdaterat
  2020.07.20 Testar med 'Heltec ESP32+LoRa' moduler, det är 'färdiga' SX1276 LoRa moduler med inbyggd Arduino (NANO) kompatibel 32bit dualcore processor, 0,96" OLED display, automatik för laddning av LiPo batterier, WiFi (2,4GHz) & BT och USB interface.


  Heltec ESP32+LoRa

  Heltec ESP32+LoRa Series Quick Start -->
  Här!

  2020.07.20 Nu har det kommit lite LoRa grejer, fick hem två 'Dragino LoRa Shield' för arduino och en GP antenn för min LoRa konsentrator / gateway.


  Aluminium kapsling och LoRa GP antenn för 868MHz

  Har även hittat en bra aluminium kapsling för utomhusmontering av min LoRa konsentrator / gateway, kapslingen kommer från en skrotad (Åskskadad) 'Wave SPEEDLAN Mech NODE' (Gammalt publikt WiFi-Nät) - Kapslingen är väldigt välbyggd, tillverkad av gjuten aluminium. (Made in U.S.A.)


  Dragino LoRa Shield monterad ovanpå en Arduino UNO

  2020.07.19 Försöker att lyssna på LoRa frekvenserna inom 865--868,8MHz med hjälp av en SDR mottagara, skanna i 100KHz steg. Detta är vad jag kan hitta om LoRa frekvenser och kanal indelning ref: TheThingsNetwork.org[R1]

  EU863-870 / CEPT Rec. 70-03.

  Uplink:
  1. 868.1 - SF7BW125 to SF12BW125
  2. 868.3 - SF7BW125 to SF12BW125 and SF7BW250
  3. 868.5 - SF7BW125 to SF12BW125
  4. 867.1 - SF7BW125 to SF12BW125
  5. 867.3 - SF7BW125 to SF12BW125
  6. 867.5 - SF7BW125 to SF12BW125
  7. 867.7 - SF7BW125 to SF12BW125
  8. 867.9 - SF7BW125 to SF12BW125
  9. 868.8 - FSK
  Downlink:

 • Uplink channels 1-9 (RX1)
 • 869.525 - SF9BW125 (RX2 downlink only)


  Scannar med RTL-SDR mottagare och AirSPY programvara

  2020.07.16 Planerar min LoRa Gateway, har fastnat för en färdig modul: iC880A-SPI från tillverkaren IMST[L2] - Har även hittat en bra antenn för utomhusbruk hos M.nu[L3]


  868mhz LoRa GP Antenn / iC880A-SPI - LoRaWAN Concentrator 868 MHz

  Beskrivning:
 • HOW TO BUILD YOUR OWN LORAWAN GATEWAY @ TheThingsNetwork[R1]
 • IMST IC880A-SPI – LORAWAN SETUP @ TheThingsNetwork[R1]
 • LoRa Dragino shield HowTo @ Dragino.com[R8]

  2020.07.15 Har även inhandlat lite radio-kort till mina LoRa klienter för att ha något att börja med.


  868mhz LoRa Arduino shield / SX1276 LoRa modul

  2020.07.11 Har idag påbörjat förberedelser för mitt 'vinter projekt' - Tanken är att jag ska lära mig mera om 'LoRa' en teknik för kommunikation av främst telemetri-data över mycket stora avstånd. LoRa använder fria frekvenser, i Sverige är det 8kanaler inom 865--886MHz som används.


  Copyright © 2018 Alexandru Lavric and Valentin Popa

  www.PTS.se[R7] 'Allmän kortdistansradio' / Undantag från tillståndsplikt 2006/771/EG 2017/1483/EU

  LoRa använder väldigt låg effekt, för att ändå kunna övergrygga stora avstånd har tekniken starkt begränsad bandbredd, och därmed även låg data kapacitet, man talar om 250bit/s upp till 11kbit/s per kanal. Det gör att LoRa inte kan användas för kommunikation i 'realtid'. LoRa är förhållandevis säkert, 'TheThingsNetwork'[R1] använder 128bit end-to-end kryptering.

  Börjar med att läsa på lite. Har hittat en rad bra 'HowTo' filmer på YouTube, länkar ligger under 'Referenser' längst ner på sidan.
  Enkel principskiss

  Beskrivning


  Tekniska data 
  =====================================================================
  Typ ............................... 
  =====================================================================
  

  Några noteringar Plus :-)


 • Några noteringar Minus :-(


 • Budget / Transport
  Kostnader t.o.m. 2019.06.05
  =====================================================================
   ......................... 
  =====================================================================
  Totalt                      
  

  Länkar / Leverantörer / Referenser
  Honors to the brains behind - 'Äras den som äras bör' - som talesättet säger. Som vanligt så är det inte jag som kommit på allt detta. Här hittar ni länkar till referenser och leverantörer.

  Leverantörer:
  [L1] eBay.com
  [L2] iC880A-SPI - LoRaWAN Concentrator 868 MHz
  @IMST WebShop
  [L3] RPI's, sensorer och massor med 'IoT' tillbehör @ M.nu

  Länkar / Referenser:
  [R1] TheThingsNetwork www.thethingsnetwork.org
  [R2] #112 LoRa / LoRaWAN De-Mystified / Tutorial - @YouTube
  [R3] #115 How to build a LoRa / LoraWAN Gateway - @YouTube
  [R4] #117 DIY LoRa Node with Arduino and Dragino Shield@YouTube
  [R5] #124 Cheap LoRa Gateway / Tutorial @YouTube
  [R6] #134 LoRa Gateway with ESP8266 and a RFM95 Tutorial - @YouTube
  [R7] Frekvensplan @ www.PTS.se
  [R8] LoRa Klient HowTo @ Dragino.com
  [R9] What are LoRa® and LoRaWAN®? @ semtech.com


  'Disclaimer'
  The information given on this page is given on an 'As Is' basis and aimed for NON COMMERCIAL use only. The author can not be held responsible for any use of the information. Any registered product / trademark or company name on the page is the property of their respective owners.

  Notera!
  Det är helt personliga reflektioner och upplevelser vi skriver om på den här sidan, dessa är inte några 'Expert' kommentarer / utlåtanden. Vi rekommenderar INTE att någon ska göra dom ändringar / Modifieringar som vi gjort och som beskrivs på denna sida, då dessa HELT SÄKERT gör att alla garantier som leverantören utställt OMEDELBART upphör.

  Våra tester och slutsatser kan INTE, och ska INTE tas för intäkt att samma eller motsvarande resultat eller upplevelse kan erhållas eller efterliknas någon annanstans eller av någon annan.
  Go Back!


  ©2010--2018 SM2YER Goran