Bygger
DIY KODLÅS
Med en Aduino UNO

INDEX
 • Inledning
 • Senast uppdaterat
 • Beskrivning
 • Programmering
 • Budget / Transport
 • Referenser / Länkar m.m.
 • 'Disclaimer'

 • Inledning
  Bygger ett enkelt elektroniskt kodlås. Det ska användas till pannrum & till garaget för att slippa hålla reda på nycklar och upplåsning när t.ex. sotaren ska in.

  Har valt just denna lösning, främst för att jag hittade en i princip helt komplett & tydlig beskrivning som borde passa perfekt för mina behov.


  3D-Modell på utomhus-enhet.
  Senast uppdaterat
  2022.08.03 Funderar på den praktiska användningen av kodlåset, bl.a. måste det ju fungera även vid tillfälliga / kortare strömavbrott. (Vid långa avbrott kan man använda en vanlig nyckel) - Så där måste finnas någon form av batteri backup med underhålls-laddning.


  12V - 4,5Ah batteri / Laddregulator modul

  Arduino UNO kortet kan strömförsörjas direkt på DC ingången med 12VDC (6-20V), spolen i magnetlåset är också gjort för 12VDC - Sedan behövs där lite säkringar och kanske någon spärrdiod.

  Utomhusdelarna, tangentbord & display monteras i en aluminiumbox som förbinds med innomhusdelarna med två kablar, en 8ledare och en 4ledare via RJ45 och RJ11 modular kontakter. Konstaterar att där inte behövs något sabotageskydd på utomhusdelen då där inte finns något att sabotera (Inget som kan manipuleras för att kringå koden).


  RJ45 'Breakout board' / Modular PCB kontakt

  Kommer att använda 'Breakout boards' för att nyttja standardkablar med RJ45 (8/8) och RJ11 (6/6) kontakter för att koppa mellan inom/utomhusdelarna. Då tangentbordet ska kopplas rakt på pin2--pin10, alla åtta ledare i följd kan RJ45 kontakten med 'breakout bord' sättas direkt i UNO utgångarna, det samma gäller till tangentbordet. Använder sedan en std. cat5e data kabel mellan.

  2022.08.02 Hemma men Covid i några dagar till! - Har lite tråkigt, provar att ladda upp .ino koden till min Arduino UNO, och det fungerar! - Ritar en 3D-modell på utomhus delen med 'SketchUP', men tangentbort & display.


  Kodlås på gång...

  2022.08.01 Har påbörjat 'Vinter-Projekt-1', det blir ett enkelt kodlås, basserat på gammal återvunnen 'Arduino UNO' (v1) clone (Ej original) - Börjar som vanligt att experimentera med det material jag har hemma. I orginal koden använder man en 2x16 i2c display, jag har 4x20 displayer hemma o.s.v.  Planerar att använda följande material:


  4x4 Tangentbord / 4x20 i2c Display


  Arduino UNO / Relämodul


  Innomhus kapsling / Utomhus kapsling


  Magnetlås / knapp för UT-passage

  Sammanställning av material & kostnader ligger under
  Budget / Transport

  Beskrivning / Inkoppling
  Börjar med att koppla in LCD-display och tangentbord enl. skiss nedan. kopplar LCD på 'AUX' utgången för att få alla fyra (SCL,SDA,VCC,GND) i en följd för att kunna använda RJ11 'Breakout board' och Modular (6/6) PCB kontakt. Tangentbordet sitter redan i rak följd på digital ingångarna 2--9, det gör att jag kan använda RJ45 'Breakout board' och Modular (8/8) PCB kontakt direkt.


  Inkoppling av LCD & Keypad

  Att koppla in relämodulen och 'UT-Knappen' är också ganska enkelt. (Se skiss nedan)


  Inkoppling av Relä/Lås & UT-Knapp

  Beskrivning / programkod
  Ursprungskoden är väldigt bra, den är skriven av (Alias) 'SurtrTech' och ligger på '
  Arduino Project HUB'[R1] - I koden ligger mycket förklarande text, det gör den lätt att förändra efter egna behov. Valde denna främst p.g.a. följande funktioner:

 • LED displayen visar vad som händer
 • Passer-koden kan vid behov ändras direkt från systemets tangentbord
 • Passer-koden lagras permanent i eeprom
 • Valbar längd på passer-koden

  Har gjort lite ändringar i koden:
  1. Rad 30--31, ändrat passerkodens längd från 4 till 6 siffror, kodexempel:

  
  // char code[]= {'6','6','0','1'};    //The default code
  char code[]= {'0','0','0','0','0','0'}; //Changed code
  

  2. Lagt till lite förklarade text för att vägleda användaren, kodexempel:

  
  lcd.print("Press * to start");     //What's written on the LCD when
  lcd.setCursor(0,4);           //returning to standby waiting
  lcd.print("(c)2022 G.Larsson");     //for '*' to be pressed 
  

  Använder samma kodsnutt varje gång låset går tillbaka till startläget (Standby) på rad 49--51, 84--86, 92--94 och 106--108

  3. Rad 98--101 Har lagt till kod som talar om att dörren är öppen även när man trycker på passage-UT knappen, använder samma kod på rad 236--239, kodexempel:

  
  lcd.clear();
  lcd.print("Welcome");          //What's written on the
  lcd.setCursor(0,2);           //LCD when door is open
  lcd.print("Door now open!");      //goe's on these lines
  

  Notera! Glöm inte att 'avkommentera' rad 56--58 efter att koden laddats upp och passerkoden har ändrats. Ladda sedan upp den ändrade koden igen. (Detta är för att 'default' passerkoden inte finns i eEprom från början, den skrivs in när man ändrar första gången, sedan läses den lagrade passerkoden först efter att man 'avkommenterar' rad 56--58)

  Min .ino programkod, bara att klippa & klistra!


  Tekniska data 'DIY Kodlås'
  =====================================================================
  Typ ............................... 
  =====================================================================
  

  Några noteringar Plus :-)
 • Lärorikt & Roligt
 • Billigare än komersiella lösningar

  Några noteringar Minus :-(
 • Kan vara lite 'överkurs'

  Budget / Transport

  Kostnader t.o.m. 2022.08.02

  Länkar / Leverantörer / Referenser
  Honors to the brains behind - 'Äras den som äras bör' - som talesättet säger. Som vanligt så är det inte jag som kommit på allt detta. Här hittar ni länkar till referenser och leverantörer.

  Leverantörer:
  [L1] Electrokit.se
  [L2] BILTEMA.se
  [L3] Conrad.se
  [L4] eBay.com

  Länkar / Referenser:
  [R1] Ursprunglig programkod @
  Arduino Project HUB
  [R2] modifierad programkod @ surtrtech.com


  'Disclaimer'
  The information given on this page is given on an 'As Is' basis and aimed for NON COMMERCIAL use only. The author can not be held responsible for any use of the information. Any registered product / trademark or company name on the page is the property of their respective owners.

  Notera!
  Det är helt personliga reflektioner och upplevelser vi skriver om på den här sidan, dessa är inte några 'Expert' kommentarer / utlåtanden. Vi rekommenderar INTE att någon ska göra dom ändringar / Modifieringar som vi gjort och som beskrivs på denna sida, då dessa HELT SÄKERT gör att alla garantier som leverantören utställt OMEDELBART upphör.

  Våra tester och slutsatser kan INTE, och ska INTE tas för intäkt att samma eller motsvarande resultat eller upplevelse kan erhållas eller efterliknas någon annanstans eller av någon annan.
  Go Back!


  ©2010--2022 SM2YER Goran