Mäter, provar och testar
RÖRPROVARE 'PR 45'

INDEX
 • Inledning
 • senast uppdaterat
 • RÖRPROVARE TYP PR45
 • DIY - BIAS PROBE
 • Referenser / Länkar m.m.
 • Disclaimer

 • Inledning
  Testar, modifierar och beskriver här användning av en gammal rörprovare som vi 'lång lånat'

  Vid all felsökning, provning, byggnation o.s.v. är det hel avgörande att man har korrekt information om dom elektronrör som ska användas.

  Det finns flera riktigt bra källor på internet, här är dom bästa!
  TubeData.Tubes.se by Frank Philipse
  TubeData.com by Dr.Tube / The Netherlands
  RadioMuseum.com by Ernst Erb (HB9RXQ, EA8BGN) / Switzerland

  Förutom grund data så kan det även vara bra att kontollera funktion och kondition på NOS / BEG / NIB rör av 'Diskutabelt' ursprung. Vi gillar ju bl.a. Ryska udda rör, köper även lite rör via eBay så det kan nog vara en bra ide att kolla dessa innan man sätter in dom i sin förstärkare...


  Senast uppdaterat
  2012.03.03 Har byggt en BIAS-Prob för att justera BIAS på push-Pull rör-slutsteg. Testar att köra BIAS-Proben ihop med våran rörprovare 'PR 45' - Om jag förstår det hela rätt så kan vi nu avläsa strömmen över röret i 'realtid' vid Emissionsmätning. Läs mera om BIAS-Proben
  -->Här!


  Kör Emissionsmätning med BIAS proben inkopplad i våran rörprovare.

  2012-05-11 Sjuk med förkylning idag, stannar hemma och har lite tråkigt, passar på att spela in en lite 'demo' film med 'PR 45' rörprovaren. Lite hes i rösten och 'snörvlar' lite, men hoppas ändå att det mesta har kommit med.


  RÖRPROVARE 'PR 45' DEMO-Film

  Instrument modifiering

  Gör även en liten modifiering för att få lite 'lugnare' instrument utslag.
 • Sätter in en diod '1N4004' i serie med instrumentet för att förhindra negativa utslag.
 • Sätter in en elektrolyt, 47uf/50V parallellt med instrumentet för att fördröja nålrörelserna.
 • Sätter ett 2,2ohms motstånd + 1K vridpot i serie med instrumentet för att justera utslag.


  Instrumentkrets före modifiering

  Instrumentet är ett vridspole instrument, ampermeter (Ström instrument) med 10mA för fullt utslag.

  Instrumentkrets efter modifiering

  Spelade in en andra DEMO film med rörprovaren, nu med modifierad instrument krets, filmen ligger -->Här!


  RÖRPROVARE TYP PR45
  Har 'lång-lånat' en gammal rörprovare (Tack till Sture Persson, Överkalix Radio & TV)

  Rörprovaren är tillverkad ca: 1945/46. (66år sedan!) - Har kollat runt på internet och kan bara hitta två referens om denna. Den ena är ett inlägg i samlings databasen på Göteborgs stadsmuseum[R1], den rörprovare PR45 som dom har är tillverkad 1945 och har tillverknings nummer 166.


  Rörprovaren uppkopplad och start klar
  Detta exemplar har tillverknings nummer 196, och borde då ligga ganska nära i tillverkningsår. Den rörprovare som finns i Göteborg lämnades in till museisamlingarna 1973, vårat exemplar är fortfarande i 'tjänst'.

  På bilden till vänster är rörprovaren uppkopplad för att prova en rysk 'Beam Power Pentode' som heter 6П31C/6P31S (Eqvivalent till EL36)

  Rörprovaren är invändigt i mycket gott skick, har 'kompletterat' med lite förklarande gula märklappar för att förenkla användningen.

  Har även scannat in rörprovarens original Instruktionsbok[R3]

  Denna typ av rörprovare är inte helt 'idealisk' då man bl.a. använder transformerad växelström (50Hz) för emissionsprovningen, detta kan skada känsliga rör. Vi kommer därför att använda rörprovaren främst för att kontrollera anslutningar och kortsslutning mellan elektroder i rören.

  Ett annat problem med rörprovaren är att ALLA rör som används idag i praktiken inte fanns när rörprovaren tillverkades. (Nåja! Det kan ju ändå inte vara rörprovarens fel...)

  M.a.o. kan man i utgångsläget förutsätta att man inte kan hitta något användbart om inställningar för modernare rörtyper i rörprovarens manual, som i övrigt är mycket informativ.


  Högerklicka, välj 'visa bild' för större bilder


  Högerklicka, välj 'visa bild' för större bilder

  Har med lite 'detektiv' arbete ändå klurat ut hur man gör för att använda rörprovaren med nyare/andra rörtyper än dom som finns med i manualen.

  Det enklaste sättet är att hitta rör med liknade/samma inkoppling på rörsockel, t.ex. kan inställningar för 6L6 som finns med i manualen även användas för 5881 / EL34 / EL36 / KT66 / KT88 / KT 100 / 6П31C / 6P31S o.s.v.

  När man väl hittat inställningarna så är provningen enkel. Förfarandet framgår av instruktionen nedan punkt 1 -- 7 (Emissionsmätning gör vi inte med denna rörprovare)

  RÖRPROVARE TYP PR 45
  =====================================================================
  Provnings förfarande
  1. Nätströmbryteren i läge ”FRÅN”.
  2. Röret isättes i avsedd hållare.
  3. Med hjälp av tabellen inställes
    a. glödtrådspänningen
    b. läget av instrumentomkopplaren (”1” eller ”2”)
    c. läget av elektrodomkopplaren (1 – 10)
  4. Nätströmbrytaren ställes i läge ”TILL”.
  5. Nedtryck knapp ”0”. Om glödtråden är hel, skall ”INDIKATOR 2” lysa.
  6. Nedtryck var för sig de i kolumnen ”Provning” angivna knapparna.
  Om tilledningarna till elektroderna äro hela, skall ”INDIKATOR 2” lysa.
  
  7. Kortslutningsprovning. Nedtryck knapp ”K”. (Indirekt upphettad katod)
  Vid kortslutning mellan glödtråd och katod lyser ”INDIKATOR 2” hela tiden.
  I sådant fall avbrytes provningen. Förefinnes kortslutning mellan två 
  elektroder lyser ”INDIKATOR 1” vid nedtryckning av motsvarande knapp.
  Provningen kan företas i såväl varmt som kallt tillstånd hos katoden.
  
  8. Emissionsmätning sker genom att nedtrycka knapp ”E”.
  (Knapp ”K” återgår då automatiskt) samt den knapp som anges av den 
  understrukna siffran i kolumnen ”Provning”. Om emissionen är god slår 
  visaren upp till det gröna fältet på skalan. Det gula fältet anger att 
  emissionen visserligen är dålig, men röret torde dock i många fall annu 
  vara användbart.
  
  Rött fält anger svag emission och att röret bör kasseras.
  (Med instrument omkopplaren i läge ”1” gäller index ”Dioder”)
  
  Typ  Glöd Elek  Provning   Instru	   Anmärkning
      VOLT Trod (Tryckknapp) Ment
         Omk.        Omkoppl.
  =====================================================================
  ECC81  13  1   12367     2     12AT7 / 6201
  ECC82  13  1   12367     2     12AU7
  ECC83  13  1   12367     2     12AX7 
  ECC88  13  1   12367     2     6922
  
  6N1P  6,3  1   12367     2     6N1/6N1J**
  6N2P  6,3  1   12367     2     6N2J**
  6N3P  6,3  1   12367     2     6N3J**
  **not Glöden är kopplad på pin 4/5 men kan INTE köras på 13V som på 
  Europeiska ECC8x
  
  EL84  13  1   2367     2
  6P14P  6,3  1   2367     2
  6P31S  6,3  1   245      2     6n31c
  EL36  6,3  1   245      2	
  6L6   6,3  1   2345     2     5881
  EL34  6,3  1   2345     2	
  KT88  6,3  1   2345     2	
  
  EC80  6,3  1   123567    2     EC81 (Utslag felaktigt?)
  6SJ7  6,3  1   234567    2     6K3/6J8P
  6SK7  6,3  1   234567    2     6K3/6J8P
  
  6AK5  6,3  1   2(3)4567    2    Med adapter enl. beskrivning
  6J1P-EV 6,3  1   2(3)4567    2    6AK5/6J1P/Ericsson 403B se ovan.
                         (Pin 3 G3 är internt kopplad
                         till Katod pin 7)
  
  Notera! Emissionstest görs normalt mellan g1 (galler 1) och anod, 
  indikeras av understrykningen i kolumn ”provning”. (Fetstil i tab. ovan)
  =====================================================================
  elektrod omkopplaren kopplar om octal sockel, pin 1, 2 och 7, 8
  övriga pinnar är: pin3 anod, pin4 g2, pin5 g1, pin 6 nc
  


  Instrument / Test pågår

  Om rörprovare PR45 / Slutsats
  Rörprovaren fungerar som tänkt. Med äldre rör (Läs: rör med lägre GAIN) så är det antagligen inga problem att även använda provarens emissionsmätning, på nyare rör kan det däremot vara direkt skadligt för rören att lägga på så höga växelspänningar.

  Provarens original koppling för själva instrumentet, gör dessutom att det lätt överstyrs vid emissionstest med modernare rör.¹

  Vid inledande 'mekanisk' test av rören såsom: kontroll av elektrod anslutningar, glödtråd och för att kontrollera om det finns kortsslutningar innuti röret så fungerar rörprovaren utmärkt.

  Anm¹ Gör en modifiering av instrumentkretsen för just detta på annan plats på denna sida.

  Till index / top
  Referenser / Länkar m.m.
  Honors to the brains behind - 'Äras den som äras bör' - som talesättet säger. Som vanligt så är det inte jag som kommit på allt detta. Här hittar ni länkar till referenser och leverantörer.

  [R1] GÖTEBORGS STADSMUSEUM
  CHARLOTTA databas för museisamlingar
  [R2] Populär Radio Förteckning över intressanta artiklar

  [R3] RÖRPROVARE PR45 Instruktionsbok / Manual 7,5Mb .pdf fil
  [R4] www.jacmusic.com/Tube-testers/index.html


  Till index / top


  'Disclaimer'
  The information given on this page is given on an 'As Is' basis and aimed for NON COMMERCIAL use only. The author can not be held responsible for any use of the information. Any registered product / trademark or company name on the page is the property of their respective owners.

  Notera!
  Det är helt personliga reflektioner och upplevelser vi skriver om på den här sidan, dessa är inte några 'Expert' kommentarer / utlåtanden. Vi rekommenderar INTE att någon ska göra dom ändringar / Modifieringar som vi gjort och som beskrivs på denna sida, då dessa HELT SÄKERT gör att alla garantier som leverantören utställt OMEDELBART upphör.

  Våra tester och slutsatser kan INTE, och ska INTE tas för intäkt att samma eller motsvarande resultat eller upplevelse kan erhållas eller efterliknas någon annanstans eller av någon annan.


  Go Back!


  ©2010 SM2YER Goran