Bygg project / DIY-Project
RÖR-Buffersteg
Med dubbel triod E81CC

INDEX
 • Inledning
 • senast uppdaterat
 • Första intrycket
 • Beskrivning
 • Bygget
 • Leverantörer / Referenser
 • 'Disclaimer'

 • Andra sidor / DIY Projekt:
  - DIY Högtalarkablar och Signalkablar
  - Rundstrålande Högtalare - Projekt 1
  - Rundstrålande Högtalare - Projekt 2
  - PROTOTYP Högtalare - Projekt 3
  - Electrostat Hybrider - Projekt 4
  - Retro HiFi-Stereo
  - Testa mera: 'Håll koll på ljudet 1'
  - Testa mera: 'Håll koll på ljudet 2'
  - Testar Single-END OUNEIDANJI AC-EL34
  - Testar Single-END Music Angel MINI X3
  - DIY Single-END Rörförstärkare
  - Testar YAQIN MS-34D Rörförstärkare
  - Testar YAQIN MC-100B Rörförstärkare
  - Testar YAQIN MC-10L Rörförstärkare
  - Testar YAQIN MS-12B RIAA RÖR-Steg
  - Testar DARKVOICE 336SE
  - Lyssningsrum - Projekt 5
  - 'Sound Industry Möbel - Projekt 6
  - Surround anläggning
  - DIY-Verkstad
 • Inledning
  På den här sidan beskriver vi ett enkelt RÖR-Buffer steg som kan användas mellan försteg och slutsteg eller cd-spelare och försteg.

  Tanken är att buffersteget ska 'återskapa' det 'varma' grund ton som en rör förstärkare ger, det självklara valet är naturligtvis att skaffa en riktig rör förstärkare, men det skulle ju vara för enkelt...

  Buffersteget är byggt med ursprungs tekniken 'direktlödning' - Man löder helt enkelt komponenterna direkt på rörsockel och lödstöd, vi använder inga tryckta kretsar (Kretskort).

  Senast uppdaterat
  2011.10.17 Har noterat att det är VÄLDIGT stor skillnad på ljudet beroende på vilket rör som används, noterade fenomenet redan när jag valde Mullard röret, vi märker även viss skillnad mellan olika rör av samma märke/modell.

  Vi har just nu fastnat gör ett 'TRIOTRON ECC81' rör. - Det ger ett mycket tydligt och behagligt ljud. Just nu leker vi också med tanken på att försöka höja rörets anodspänning så att vi även kan höja katod förspänningen och därigenom öka rörets arbetsområde (Headroom)


  Många provade rör - Kör här med ett 'TRIOTRON ECC81' rör

  2011.10.03 RÖR-Buffer steget är nu klart. Har påbörjat 'projekteringen' av en RÖR Hörlurs-förstärkare enl. OTL-Principen (Output Transformer Less) - Läs mer om det RÖR/OTL Projektet
  -->Här!

  2011.10.02 Tillverkade gavlar i massiv ek, oljade och vaxade. Monterade gavlarna och tog några bilder. Har lyssnat ganska intensivt under helgen, lite mera om om detta kan du hitta på våran 'Retro stereo sida'

  2011.10.01 Första 'riktiga' prov lyssningen med buffer steget inkopplat mellan 'PRE OUT' och 'MAIN IN' på våran 'Retro stereo NAD 306' - Du kan läsa mera om vårat 'Retro stereo projekt' -->Här!


  RÖR-Buffer steget inkopplat 'på riktigt' / RÖR-Buffer steget klart med gavlar i massiv ek

  Första intrycket
  Kopplade upp RÖR-Buffersteget med ett labb aggregat (Med ström begränsning och kortsslutnings skydd) - Insignalen kommer från dator och utsignalen kopplade jag till våran hörlurs förstärkare.


  Första test uppsättningen / Baksidan

  Fick faktiskt ljud igenom direkt, lite problem med brum, problemet gjorde även att in signalen gick igenom (förvrängd) även när steget var avslaget / röret urtaget. Nivån på brum ändras när man tar i aluminium lådan, hmmm verkar att vara ett jordnings fel...

  Efter lite felsökning visade sig att den 'TUBALIZER' ritning som jag hämtat 'inspiration' ifrån inte hadde jordningarna av in/utgångarna inritade, så dom hadde jag satt in men glömt att koppla till jord.

  Notera! RÖR-Buffer Stegets chassi jord och signaljord är samma sak, det är därför nödvändigt att ställa steget på gummifötter för att undvika jordfel i den händelse att försteg och slutsteg skiljer på schassi jord och signal jord (Det är normalt att man gör det)

  Med jord problem fixade och bias justerat så låter allt helt OK, dax att koppla ur och flytta till den 'riktiga' stereon.

  Till index / top

  BESKRIVNING
  Buffersteget är en s.k. katod följare och röret vi använder är en dubbel triod. Båda stereo kanalerna går i samma rör, vi har valt att använda röret E81CC (ECC81) som är ett radio rör, det är väldigt likt ECC82/83 men antagligen inte helt lämpligt att använda som förstärkar rör i ljud sammanhang, som katod-följare verkar det att fungera riktigt bra.


  RÖR-Buffersteg med dubbel triod 'MULLARD E81CC' - Notera poppnitarna på 'LYX' bygget;-)

  En katod följare används (oftast) som impedans anpassning mellan olika förstärkar steg i en rör konstruktion, kretsen blir mycket linjär och ger ingen förstärkning, snarare en liten förlust. Den har i praktiken ingen distortion och fullt tillräcklig bandbredd för våra behov.

  Krets schemat framgår av skissen nedan och är ganska enkel, kopplingen är i praktiken kopierad efter 'TUBALIZER' som är ett buffer steget med 6SL7/ECC35 rör, det fins rikligt beskrivet på nätet. Vi har dock modifierat lite då vi använder ett annat rör, bl.a. kör vi glöd trådarna i serie och matar direkt med ett stabiliserad (Switchad) 12V nätaggregat.


  Krets schema

  Den dubbla (Gangade) potentiometern (2x50K LIN) är till för att kunna justera katod förspänningen (BIAS) - Den justeras så att röret inte bottnar när man påför signal, bias förspänningen ska justeras så låg som möjligt, i max läge kan utsignalen bli MAX ca: 5V 'peak to peak' - Det innebär att man kan koppla buffersteget mellan för och slutsteg utan problem.

  Nivån på katod förspänningen (BIAS) ska i princip ligga 2volt + in signalens peak nivå över 0 för att ge tillräckligt 'headroom' så att signalens högsta och lägsta toppar ryms inom rörets arbetsområde.

  Att man enkelt kan ändra (Justera) bias gör det också möjligt att använda ett flertal olika rör, vi har provat: ECC81/E81CC (12AT7/6201), ECC82 (12AU7/5814), ECC83 (12AX7/7025) och E88CC/ECC88 (6DJ8/7308) - Buffersteget fungerar med samtliga dessa, enl. mina öron fungerar ECC81/E81CC bäst och ECC88/E88CC fungerade sämst.


  Alla provade rör har naturligtvis samma mekaniska uppbyggnad. (Noval 9-pol sockel)

  Dom finurligt kopplade glöd trådarna kan kopplas i serie för att matas med 12,6 volt eller parallel med 6,3volt.

  Några av dom provade rören
  ECC81/E81CC, ECC82, ECC83, ECC84
  Bias nivån (Katod förspänningen) justeras enklast genom att man minskar nivån tills man hör att röret klipper (Man hör distortion), då är det bara att öka bias nivån med ca: 20% för att signalen ska gå igenom oförvrängd. - Vi har använt en testsignal (Skärt brus) och ett oscilloskop när vi gjorde bias justeringen, vi kopplade in mät proben före 2,2uF utgångs kondensatorn.

  Röret arbetar m.a.o. i 'Klass A' med signalen (Helst) ovanför +2 Volt hela tiden, 2,2uF kondensatorn på utgångarna blockerat likspänningen så att signalen går ner till samma nivå som ingångs signalen.

  Tips!
  Rekonditionering av NOS/BEG rör
  Alla elektronrör har ett invändigt vacuum (Allt syre har tagits bort) - Med tiden försämras detta genom att syre atomer 'läcker' in i röret, det är en pågående process som tillverkarna tidigt förutsåg. Elektronrör har därför redan vid tillverkningen försetts med en beläggning av special metall invändigt (barium), beläggningen finns oftast nära botten på röret, på ca 1cm2 yta. Beläggningen kallas ofta för 'vacuum-pump' av gamla 'rör-rävar'

  Syftet med beläggningen är att special metallen ska reagera med syre atomerna i röret vilket ger ett förbättrat vacuum, processen startas med hjälp av värme.

  Rekonditionering av elektronrör
  1. Lägg på full glödspänning, lägg INTE på någon annan spänning
  2. Låt röret stå på med endast glödspänning i 12-24 timmar.
  3. Lägg på anodspänning med max 50% potential, låt stå i några timmar
  4. Öka anodspänningen i 10% steg, vänta någon timme mellan ökningarna.

  NOS = 'New Old Stock' = Är en benämning på gamla men OANVÄNDA elektronrör.

  Till index / top

  Bygget
  Själva bygget är ganska 'rakt på' - Direkt lödning är riktigt enkelt, enda problemet är att sätta i komponenterna i någorlunda rätt ordning så att man kommer åt.

  Nästan alla delar / komponenter är 'återvunna' från 'Junk-lådan' - Ingångs kondensatorer, aluminium boxen, potentiometer, kopplingstråd och on/off brytaren är begagnade. Den röda lysdioden, alla motstånd och elektronrör har jag på 'lager' nya. Den enda 'Ny' inköpta delen är en rörsockel (Noval 9-pol) som inhandlats från Svalander.se[L1] den kostade 25kronor + porto

  Jag började med att löda ihop spännings filter delarna och 100ohm's anod motståndet på ett fyra-pol löd-stöd. lödde därefter in anod spänning till pin 1&6 på rör sockeln samt 12volt plus till pin5 och minus till pin4 för glöden.


  Buffersteget snart färdigt

  Från början var planen att använda ett löd-stöd för in/ut gångs kondensatorerna, men jag hittade inga 2,2uf polyester kondensatorer 'på lagret' - Använder i stället 2x1uF parallel kopplade, det blir totalt 8st kondensatorer i stället för 4st...

  Lösningen blev att vi monterade In / utgångs kontensatorerna på ett litet 'veroboard' kort som är ca: 70x30mm stort, kopplade dom skärmande in/utgångs kablarna direkt på 'veroboard' kortet, kablarna är ca: 40cm långa och 'färdiga' med phono-kontakter i andra änden.

  Använder ledningar från en återvunnen fdd-kabel, den är ovanligt färg-glad, så det är lätt att hålla isär ledningarna. Kopplar in signalen från ingångs kondensatorerna på 'veroboard' kortet till pin2(V) och pin7(H) på rör sockeln, kopplar även av rör ingångarna med ett 220Kohm motstånd, ett från respektive pin2 och pin7 till jord.

  Koppla sedan in rör utgångarna, från pin3(V) och pin8(H) på rör sockeln till utgångs kondensatorerna på 'veroboard' kortet - Avslutar med katod förspänningen som kopplas via ett 2,2Kohm motstånd och ena halvan av 50Kohm potentiometern till respektive pin3 och pin8 på rör sockeln.

  Material lista
  ==============================================================================
  1st Låda Alu 103 x 72 x 43 mm 'TEKO' ELFA 50-266-03 ..... 0,00 (Beg)
  1st Elektronrör Mullard E81CC ........................... 0,00 (NOS) 
  1st Rör sockel keramik 'Noval' 9-Pol .................... 25,00 (Svalander.se)
  1st Lödstöd ............................................. 0,00 (Beg)
  1st DC-Anslutning ....................................... 0,00 (Beg)
  8st In/Utgångskondensatorer 1uF ......................... 0,00 (Beg)
  1st Veroboard bit 70x30mm ............................... 'I lager' **
  3st Filterkondensatorer 1000uF/50V ...................... 'I lager' ** 
  1st Motstånds sats ...................................... 'I Lager' **
  1st Potentiometer 2x50K LIN 'Gangad' .................... 0,00 (Beg)
  1st Plast ratt 4mm axel ................................. 0,00 (Beg)
  1st 1pol mini vipp-brytare .............................. 0,00 (Beg)
  1st 3mm LED röd ......................................... 'I lager' **
  1st Phono kabel / Stereo ................................ 0,00 (Beg)
  1st Switchat nätagg. 12V 1A ............................. 0,00 (Beg) 
  
  ** Från tidigare inköpta komponent satser Bhiab.se[L3] och Electrokit.se[L2]
  
  Till index / top


  Referenser / Länkar m.m.
  Honors to the brains behind - 'Äras den som äras bör' - som talesättet säger. Som vanligt så är det inte jag som kommit på allt detta. Här hittar ni länkar till referenser och leverantörer.

  Leverantörer:
  [L1]
  www.svalander.se - Bl.a. rör/socklar
  [L2] www.electrokit.se - Bl.a. aluminium boxar
  [L3] www.bhiab.se - Billiga / bra komponent satser med std. komponenter m.m.

  Referenser:
  [R1] Om 'TUBALIZER på www.electro-tech-online.com forum
  Text och beräkningar på katodföljare på www.wikipedia.org
  Tips: Googla på orden 'Katodföljare', 'Cathode follower' eller 'TUBALIZER'
  [R2] Om rekonditionering av Elektronrör Text på engelska av SM2BSZ Leif

  Till index / top


  'Disclaimer'
  The information given on this page is given on an 'As Is' basis and aimed for NON COMMERCIAL use only. The author can not be held responsible for any use of the information. Any registered product / trademark or company name on the page is the property of their respective owners.

  Notera!
  Det är helt personliga reflektioner och upplevelser vi skriver om på den här sidan, dessa är inte några 'Expert' kommentarer / utlåtanden. Vi rekommenderar INTE att någon ska göra dom ändringar / Modifieringar som vi gjort och som beskrivs på denna sida, då dessa HELT SÄKERT gör att alla garantier som leverantören utställt OMEDELBART upphör.

  Våra tester och slutsatser kan INTE, och ska INTE tas för intäkt att samma eller motsvarande resultat eller upplevelse kan erhållas eller efterliknas någon annanstans eller av någon annan.

  Till index / top


  Go Back!


  ©2010 SM2YER Goran