DIY Projekt
CURVE TRACER
Verktyg för analys av elektronrör

INDEX
 • Inledning
 • senast uppdaterat
 • Egna mätdata
  - 6H3П
  - 6H6П
  - 6H8C / 6SN7
  - EL34 / 6П3s
  - EL84 / 6П14П
  - 6H1П / 6H2П
  - 12AX7 / ECC81/83/88
 • Beskrivning
 • Köp / Transport / Embalage m.m.
 • Referenser / Länkar m.m.
 • Disclaimer
 • Budget
 • Referenser
 • Disclaimer

 • Inledning
  Vad är nu detta? - Den ser närmast ut som en underlig liten rör förstärkare...

  ...men, det ÄR ingen förstärkare!,- det är mitt första försök med en s.k. 'curve tracer' - Den ska användas för att mäta upp elektronrör.

  Med en curve tracer kan man 'rita' upp rörets egenskaper inom hela dess arbets område, till skillnad mot en
  rörprovare där man bara mäter vid rörets rekommenderade arbets punkt.


  Färdigt Curve-Tracer med B9A sockel inkopplad


  Senast uppdaterat
  2013.11.21 Matchar upp en bunt NOS Novosibirsk 6H8C dubbel trioder, passar på att spela in en liten 'demo' film. (Filmen är ganska stor)


  ca. 2 minuter Demo film i .wmv format, 18,9Mb stor

  2013.11.16 Första större missen! - Försökte att prova en annan rysk dubbel triod 'SVETLANA' =C= (Vinged-C) 6H13C. Använder ett K8A sockel kort med samma koppling som 6H8C/6SN7.


  'SVETLANA' =C= (Vinged-C) 6H13C färdig för testkörning / Kurva från datablad

  Som framgår från databladet så 'gillar' detta rör negativ förspänning på galler g1 ända ner till -100V för att 'bottna' helt, och att röret drar en bra bit över 100mA när våran Curve Tracer lägger ut sina blygsamma -31V som den lägger ut i standby läge för att 'bottna' rör som väntar på provning. M.a.o. så går röret i MER är halv effekt redan i standby läge...

  Till index / top

  2013.12.07 Provar ett gäng ryska 6H3П - Kopplingen är helt annorlunda jämfört med t.ex. 6H1/6H2


  6H3П Pinout
     
  
  

  2013.11.16 Provar en NOS NOVOSIBIRSK 6H6n dubbel triod, används bl.a. som utgångsrör i 'Little Dot Mk2' - Använder samma B9A sockel kort som för 12AX7/ECC83, koppling framgår av bild / tabell nedan:


  Rysk dubbel utgångs triod, NOVOSIBIRSK 6H6n färdig för testkörning.


  Kör test på 6H6n röret med följande inställningar, Vg MIN = 0V, Vg MAX = -11V, Va MAX 240V, Ik MAX 32mA. Resultatet kommer ganska nära vad som anges i databladet.
  Kör kurva på dubbel triod NOVOSIBIRSK 6H6n, sektion 1 = Grå / Sektion 2 = Svart


  kurva för dubbel triod NOVOSIBIRSK 6H6n enl. datablad

  Till index / top

  2013.11.16 Testar ett Ryskt NOS rör, NOVOSIBIRSK 6H8C med datum märkning VIII-79. Röret är en direkt eqvivalent med 6SN7. Kopplar upp en K8A sockel, kopplingen kan även användas för bl.a. 6SL7, 6N9S, 6H9C.


  Rysk dubbel triod, NOVOSIBIRSK 6H8C färdig för testkörning.

  Koppling av sockel kort / K8A framgår av bild / tabell nedan:


  Testar slutligen 6H8C röret med följande inställningar, Vg MIN = 0V, Vg MAX = -24V, Va MAX 420V, Ik MAX 16mA. Jämför resulterande kurvor med kurvor i rörets datablad, verkar att stämma ganska exakt!.
  Första kurvan på dubbel triod NOVOSIBIRSK 6H8C, sektion 1 = Grå / Sektion 2 = Svart


  kurva för dubbel triod NOVOSIBIRSK 6H8C enl. datablad

  Till index / top

  2013.11.14 I kväll är det dax för lite 'tyngre' grejer - Testar effekt pentoden EL34 och några 5881 / 6p3s = 6L6 liknande effekt rör - Noterar bl.a. att det skulle vara en rejäl fördel om anod spänningen gått upp till 480V, en enklare metod att ställa in / välja skärm galler spänning skulle också vara ett plus.

  Tillverkar spänningsdelare på 40K/7,5K (2x82K/2x15K) Får då 293V spänningsfall över R1 (40K motståndet) = Vg2 skärmspänning.


  spännings delare R1/R2 / mäter spänningsfall over R1 = Vg2 skärm spänning


  Första upmätta kurvan på pentod Shuguang EL-34B


  kurva för pentod EL34 enl. datablad

  Har antagligen lite för hög Vg2 skärm spänning för dom övriga, kör kurvor på försök ändå,
  Reflector 6P3S, SOVTEK 5881

  Till index / top

  2013.11.13 Testar nu en pentod för första gången, det är ett ryskt NOS rör, Reflector 6П14П (6P14P) som är eqvivalent med EL84. Testar med följande inställningar: Vg min 0V, Vg max -12V, Va max 360V, KI max 65mA, Vg2 238V = Lite lågt, Borde vara närmare 300V.


  Pentod 6П14П klar för test med spänningsdelare för Vg2 skärm spänning  Använder en spänningsdelare på 21,5K/13,5K (2x43K/2x27K) Får då 238V / 157V spänningsfall över respektive motstånd, ström beräknas till 11mA, motstånden måste då klara 2,73Watt. Använder 2x 2W parallell kopplade motstånd.

  Spännings delaren kopplar till minus via en av sockel kortets fäst skruvar till chassi jord.

  Skärmspänning 395V/DC via pin8 och 
  spänningsdelare till pin9 (g2) - 
  vidare till jord på sockel kortets 
  fäst skruv.
  


  Första kurvan på pentod 6П14П


  kurva för pentod 6П14П enl. datablad

  Till index / top

  2013.11.11 Kopplar om Curve-Tracer'n för att testa några ryska dubbel trioder Voskhod, Kaluga 6H2П (6N2P) - Röret har samma koppling som t.ex. ECC83 sånär som på 6,3v glöden som ska ligga mellan pin 4 och 5.


  Grund data / maxvärden hittar man i
  6H1П rörets datablad - Testar med följande inställningar: Vg min 0V, Vg max -5V, Va max 360V, KI max 8mA.


  Testar NOS Voskhod, Kaluga 6H2П (Båda triod halvorna på samma bild)

  Till index / top

  2013.11.11 Första 'riktiga' prov mätningen gjordes i kväll, testar en dubbel triod 'Mullard E81CC' som tidigare kontrollerats i våran AVO VALVE CHARACTERISTIC METER MARK IV med värden 12,2/7,4 och 12,8/6,8
  Testar ett beg. mullard E81CC

  Med den färdiga Curve-Tracer'n mäter kurvor enl. ovan - Vilket borde innebära att rör halvorna är rätt lika varandra och att detta verkar att fungera som tänkt - Ett litet 'minus' är att anod spänningen med den egen lindade transformatorn bara går upp till 377V, detta beror antagligen på lite dåliga nerver...


  ECC81 kurvor enl. datablad

  2013.11.10 Har kopplat upp driv spänningen (24/AC) och glöd spänningen (6,3V/AC) - Kontroll mäter innan inkopplingen, mäter obelastat: 27,1V/AC och 6,9VAC


  Kontroll mäter spänningar / Curve-Tracer kortet igång

  Sätter i ett beg. Philips 6201 (ECC81) rör och kollar på rör glöden, konstaterar att det glöder fiiint!.


  Fin glöd, Philips 6201 rör i ett B9A sockel kort på min DIY Curve-tracer (i std.by läge)

  Kontroll mäter även hög spänningen (B+), den ligger på 275V/AC - Kommer att använda en 'extra' transformator på 24V/AC vid första prov körningen som det beskrivs i manualen...


  B+ ligger på 275V/AC / Kopplingar invändigt

  2013.11.10 Har nu borrat, filat och monterat stora delar av helgen, min DIY curve-tracer är i det närmaste färdig rent mekaniskt, återstår lite elektriska kopplingar, ska bl.a. koppla in 2st LED på front panelen. Har inte kopplat in hög spänningen ännu, ska test köra med 24V/AC enl. beskrivningen för säkerhets skull.

  2013.11.08 Lindade upp en transformator för Curve-Tracer bygget. Primärsidan = 240V, Sekundärsida = 1x 6,3V/1,5A + 1x24V/1A + 280V/212mA - Använder en IE-96a / 85VA Kärna , vilket antagligen är lite för stort (EI-84a skulle ha passat bra), men 'man tar vad man har'. Kärnan är inhandlad som 'byggsats' med primär lindningen färdig lindad från Svebry.se[L3].


  Färdigt Transformator / Kretskort monterat

  Har även inhandlat en Apparatlåda aluminium Hammond 1455R2201 220x160x31mm från ElectroKit.se[L2] - Påbörjar montering av kretskort och rör-socklar.

  Använder mina små DIY sockel-kort med lödda keramiska socklar. Kan 'förkoppla' två socklar samtidigt på curve-tracer'n, naturligtvis så testar man bara ett rör i taget men det kan vara bra att inte behöva 'configurera' om varje gång man byter rörtyp.


  8st Skruvar för montering av 2st sockel kort

  Lösningen gör att man enkelt kan byta ut sockel korten och koppla om för att prova andra rör, just nu sitter ett sockel kort B9A (Vänster) och ett sockel kort K8A monterade (Höger)


  B9A / K8A

  Meningen är att löda i färdiga anslutningar på varje sockel kort, anslutningarna skruvas till respektive kopplingsplint på Curve-Tracer'n. - På så sätt kan man ha en 'bunt' med färdig kopplade sockel kort för olika rör typer.


  Allison Goldfrapp - 'Tales of Us'
  Allison Goldfrapp - 'Tales of Us'
  Lyssnar just nu mycket på sångerskan / låtskrivaren Allison Goldfrapp (Bath/England) - Goldfrapp har en Melankolisk / melodiös röst som verkligen passar låtarna perfekt, lågmäld, klar och påträngande på ett positivt sätt, rösten liksom 'fastnar' - Låtarna går lite i moll, men är väldigt 'utmålade' och melodiösa / harmoniska på samma gång.

  Skivan 'Tales of Us' släpptes 2013. Den tekniska kvaliten är mycket bra, med många riktiga guldkorn. Låtar som sticker ut: Jo, Annabel, Stranger, Thea, Clay m.m. - Denna skivan tål säkert att lyssnas på en hel del!

  Till index / top


  Beskrivning
  Bygger ihop en 'Curve-Tracer' - Inhandlade ett färdigt kort baserade på en PIC16F876 processor. Kortet levereras med programvara för PC, inkopplings anvisning och användar manual. Viss information är dock på Franska (Original språk),- så det blir att köra lite Google översatt...


  Den färdiga DIY Curve-Tracer'n


  'Curve-Tracer' kort

  Har byggt in kortet i en aluminiumlåda, på lådan sitter en 9pol kopplingslist (Sockerbit) för anslutning av 'test objekt' - Lådans översida har även plats för 2st
  sockel kort som lätt kan bytas ut eller kopplas om för olika rör typer.

   Curve-Tracer kopplingslist
   ======================================
   Curve-Tracer | Färg  | Används för
   ======================================
   1. Glöd (f)   | svart | Glödspänning 6,3V
   2. Glöd (f)   | svart | Glödspänning 6,3V
   3. Katod (K)  | gul  | KATOD 
   4. Galler 1   | grön  | Galler 1
   5. Galler 2   | blå  | Galler 2 (Vid test av bl.a. dubbel trioder*)
   6. Anod 1    | röd  | Anod 1
   7. Anod 2    | Orange | Anod 2 (Vid test av bl.a. dubbel trioder*)
   8. Ingen användning (För att 'parkera' anslutningar som inte används)
   9. Skärm spänning, oreglerad 395V/DC för test av Tetrod/pentod**
   ======================================
  


  * p.5 och p.7 Används endast vid test av dubbel triod / kombinationsrör.
  ** Vid test av Tetrod/Pentod ansluts g2 till skärm HV (p.9) via spänningsdelare
  ** Vid test av Pentod ansluta g3 normalt till KATOD (p.3)

  Tetrod / Pentod (Och kombinationsrör t.ex Pentod/triod PCL82)
  Denna Curve-Tracer är i grunden avsedd (Förberedd) för att testa trioder, om man vill testa Tetrod/Pentod eller kombinationer så måste man förbereda bl.a skärm spänning (Screen voltage Us/Vg2) för g2 och hur g3 skall kopplas (Kopplas normalt till katod) - Vid test av kombinations rör som t.ex. PCL82 PENTOD/TRIOD så måste respektive rör halva provas var och för sig.

  I tabellen nedan beräknas en spänningsdelare för skärm spänning (g2), den kan användas vid test av tetrod / pentod, i exemplet nyttjas spänningsfallet över R1. Beräkningen är gjord så att spännings delaren inte drar för mycket ström i sig själv (6-11mA) - Kalkylblad i .ods format (LibreOffice) - Motstånden i spänningsdelaren bör klara 3-4 watt effekt.

   Spänningsdelare för skärm spänning
   ======================================
   HV Screen V R1  R2    Ström Watt 
   ======================================
   395 35,91 5600  56000  0,006 0,23
     49,93 6800  47000  0,007 0,37
     68,62 8200  39000  0,008 0,57
     91,86 10000  33000  0,009 0,84
    121,54 12000  27000  0,010 1,23
    160,14 15000  22000  0,011 1,71
    197,50 18000  18000  0,011 2,17
    234,86 22000  15000  0,011 2,51
    273,46 27000  12000  0,010 2,77
    303,14 33000  10000  0,009 2,78
    326,38 39000  8200  0,008 2,73
    345,07 47000  6800  0,007 2,53
   ======================================
   Skärmspänningen ska normalt inte vara
   högre än högsta Ua vid test.
  
  På font panelen: PWR-LED, STD.BY-LED, omkopplare g1/g2, omkopplare a1/a2.
  På bak panelen: El-anslutning, säkring, nätström brytare, RS-232 anslutning.


  Front / Bak panel

   EL34, 6P3, KT66/77/88
   ======================================
   Curve-Tracer  | Färg | Sockel K8A
   ======================================
   1. Glöd (f)   | svart | pin 2
   2. Glöd (f)   | svart | pin 7
   3. Katod (K)  | gul  | pin 8<-->1 (g3)
   4. Galler 1   | grön | pin 5
   5. NC
   6. Anod 1    | röd  | pin 3
   7. NC
   8. NC
   9. 395V/DC via spännings delare till 
   pin4 (g2) och vidare till jord på
   sockel kortets fäst skruv.
   ======================================
   ** Via motstånd (Spänningsdelare)
  

  Vid test av Tetrod / Pentod typ: EL34, 6P3, KT66/77/88 eller liknande skall brytarna på front panelen ställas i läge g1 respektive a1.

   ECC81/83/88, 12AT/AX/AU7
   ======================================
   Curve-Tracer | Färg  | Sockel B9A
   ======================================
   1. Glöd (f)   | svart | pin 4<-->5
   2. Glöd (f)   | grå  | pin 9
   3. Katod (K)  | gul  | pin 8<-->3
   4. Galler 1   | grön  | pin 2
   5. Galler 2   | blå  | pin 7
   6. Anod 1    | röd  | pin 1
   7. Anod 2    | Orange | pin 6
   8. NC
   9. NC
   ======================================
  

  När man provar dubbel trioder typ: ECC81/83/88, 12AT/AU/AX7, 6H1, 6H2, 6H3, 6H6, 6H13C eller liknande växlar man mellan respektive triod halva genom att ställa om koppling för galler och anod med hjälp av brytarna g1/g2 och a1/a2 på front panelen. Datablad för ECC81

  Några noteringar Plus :-)


 • Några noteringar Minus :-(


 • Tekniska data 'Curve-Tracer'
  =====================================================================
  Typ ............................... Curve-Tracer
  Measurement mode .................. Synchronised to quarter period 
                    of 50 Hz mains.
  Sampling .......................... 10 bits monotone (1024 steps)
  Accuracy calculated ............... 10%
  Accuracy plate voltage ............ 5%
  Accuracy cathode current .......... 0.1mA +/- 1 bit @ 32mA range
  Accuracy cathode current .......... 0.551mA +/- 1 bit @ 256mA range
  Number of samples ................. 64 per 5mS cycle
  Maximum anode voltage ............. 480 volts (verklig = 377 Volt**)
  Maximum cathode current ........... 256 mA
  Software compatibility ............ Win95 to Vista included.
  Minimal screen resolution ......... 800 x 600, 256 colours
  Disk space ........................ 10 Mb minimum
  RAM memory ........................ 256 Mb minimum
  =====================================================================
  Den egen lindade transformatorn lämnar obelastat 275V/DC, skulle kunna
  vara något högre. 330V/DC angavs som maxvärde i manualen.
  


  Köp / Transport / Embalage m.m.
  Curve-Tracer kortet inhandlades via eBay.com[L1] Sale date: 10/14/13 säljare: rimlok

  
  


  Budget
  Kostnader t.o.m. 2013.11.10
  ============================================================
  Curve-Tracer kort ......................... €82,45 inkl. porto
  Apparat låda .............................. 330.00kr 
  

  Till index / top

  Länkar / Referenser
  Honors to the brains behind - 'Äras den som äras bör' - som talesättet säger. Som vanligt så är det inte jag som kommit på allt detta. Här hittar ni länkar till referenser och leverantörer.

  [L1] eBay.com
  [L2] Apparat lådor, komonenter m.m.
  Electrokit.se
  [L3] Transformator dela m.m. Svebry.se
  [L4] Konstruktör / Tillverkare / Alain Ducrocq's website @ www.radioelec.com

  [R1] Absolut bästa källan för rör data, datablad m.m. Frank Philipse webb-sida.


  Till index / top


  Disclaimer!
  The information given on this page is given on an 'As Is' basis and aimed for NON COMMERCIAL use only. The author can not be held responsible for any use of the information. Any registered product / trademark or company name on the page is the property of their respective owners.

  NOTERA!
  Det är helt personliga reflektioner och upplevelser vi skriver om på den här sidan, dessa är inte några 'Expert' kommentarer / utlåtanden. Vi rekommenderar INTE att någon ska göra dom ändringar / Modifieringar som vi gjort och som beskrivs på denna sida, då dessa HELT SÄKERT gör att alla garantier som leverantören utställt OMEDELBART upphör.

  Våra tester och slutsatser kan INTE, och ska INTE tas för intäkt att samma eller motsvarande resultat eller upplevelse kan erhållas eller efterliknas någon annanstans eller av någon annan - http://sm2yer.dyndns.org - ©1999-2013 G.Larsson / SM2YER

  Go Back!


  ©2010 SM2YER Goran