BEG. Rörprovare
AVO
VALVE CHARACTERISTIC METER MARK IV

INDEX
 • Inledning
 • senast uppdaterat
 • Beskrivning
 • Köp / Transport / Embalage m.m.
 • Referenser / Länkar m.m.
 • Disclaimer

 • Inledning
  Har slutligen fått tag på en 'riktig' rörprovare. Stort tack till Bengt (SM7FCU) nere i Nättraby / Blekinge.

  Med denna provare ska det bl.a. vara möjligt att 'matcha' rör både på grundström och branthet (mA/V)


  AVO Rörprovaren nu 'provad'

  VALVE CHARACTERISTIC METER
  MARK IV

  Senast uppdaterat
  2015.04.05 Använder AVO rörprovaren för att testa Ryska NOS dubbel tetroder ГУ-29 (Gu-29), 829B och QQE06/40 - Använder en
  3D-Skrivare för att tillverka en sockel adapter för att kunna testa rören.


  PHILIPS QQE06/40 vs. ГУ-29 / Rekonditionerar ett PHILIPS QQE06/40 rör

  Både QQE06/40 och ГУ-29 ska användas i en audio förstärkare AUDIOROMY M-828A (ГУ-29 redan provade och fungerar bra!)


  Den färdiga rör sockel adaptorn med n ГУ-29 (Gu-29) Tetrod

  Ritar en hållare för 'SEPTAR' (SK7B-CA) sockeln i Google SketchUp, hållaren sitter på en 8-Pol K8A / OCTAL kontakt som sedan sätts i K8A sockeln på rörprovaren

  'SEPTAR' sockel hållare i 3D, Ovansida / Undersida

  Exporterar 3D-Ritningen som .STL fil och att ta in den i 3D-Skrivarens programvara för att generera körbar G-Kod.


  'SEPTAR' hållare körklar i 3D-Skrivarens programvara

  3D Ritning från SketchUp septar_socket.skp
  Exporterad .STL fil septar_socket.stl
  Körbar G-Kod fil septar_socket.gco

  Skriver ut 'SEPTAR' hållaren med en VELLEMAN K8200 3D-Skrivare

  Skriver ut 'SEPTAR' sockel hållare i 3D / första lagret

  Skriver ut 'SEPTAR' sockel hållare i 3D / bikake infyllning

  Hela utskriften är 56 lager och tar ca. 1 timme och 20 minuter att skriva ut. Resultatet blir klart godkänt.

  Skriver ut 'SEPTAR' sockel hållare i 3D / Klar!

  Monterar ihop K8A / OCTAL kontakten och SEPTAR sockel hållaren, har lött in anslutningar färdigt på pin 1--7. Nu saknas endast själva SEPTAR rör hållaren.

  Monterar K8A / OCTAL kontakten på 'SEPTAR' sockel hållaren

  =====================================================================
  Koppling | K8AOCTAL kontakten | 'SEPTAR' sockel  |  Not.    |
  =====================================================================
  Svart  |     Pin 1   |   Pin 1    |  Glöd     |
  Röd   |     Pin 2   |   Pin 2    |  Galler 1a  | 
  Brun   |     Pin 3   |   Pin 3    |  Galler 2   | 
  Gul   |     Pin 4   |   Pin 4    |  Katod    | 
  Svart  |     Pin 5   |   Pin 5    |  Glöd (Nc)  | 
  Orange  |     Pin 6   |   Pin 6    |  Galler 1b  | 
  Svart  |     Pin 7   |   Pin 7    |  Glöd     | 
  =====================================================================
  


  Löder anslutningarna och monterar 'SEPTAR' sockeln på hållaren


  Sockel adaptor klar!

  2013.08.10 Hämtade rörprovaren från Bussgodset igår, har hunnit att både rengöra, byta el-kabel och 'prov' testat en del rör. (bl.a. ECC81/6P14P/EL84/EL34)

  Har även provat en MQ EL84-EH för att kontrollera om enheten kan användas för rör matchning. Det visar sig att jag med denna rörprovare antagligen kan matcha mera exakt än vad 'leverantören' av just denna MQ har lyckats med? rören är uppmärkta exakt samma, men mäter enl. AVO provaren 48,2/12,8 - 48,5/13,0 - 48,8/13,6 - 48,2/13,0. M.a.o. ganska nära (Tillräckligt) men inte exakt lika som märkningen på kartongerna visar.

  Rengjord / Klar för provning

  Öppnade provaren, byter ut nät ström kabel, använder en beg. dator/pc kabel 3x0,75mm2 - Kontrollerar / flyttar nätsäkringen från 210-230V läget till 230-250V läget då vår moderna nät spänning ofta går strax över 240V(AC)

  Rengjord / Klar för provning

  Har renblåst in/utvändigt och sedan även torkat av provaren utvändigt med vatten och lite diskmedel, använder fiberduk och torkar/tvättar försiktigt.

  Första provmätningen / test görs på en beg. dubbel trio ECC81 - Ställer in alla värden för ECC81 enl. 'AVO VALVE DATA MANUAL' sid 73

  Tumhjul: 741 226 413
  Glödspänning: 6V (6,3V)
  Gallerspänning: -2V
  Anodspänning: 250V
  Skala mA/V: 5,5 mA/V

  Ställer även in: BACKING OFF = 0/0, METER SWITCH = 100, CIRCUIT SELECTOR = CHECK (C), ELECTRODE SELECTOR = A1, LEAKAGE = AC

  Kalibrerar nätspänning / Röret är OK = GOOD

  Slår på provaren, kalibrerar nätspänningen med 'SET AC' - Testar igenom alla anslutningar, testar glöd, testar ev. kortsslutning mellan glöd och katod - Går över till 'TEST', låter röret värmas, avläser grundström, backar mätaren till O, minskar skalan till 2,5 - Skiftar till mA/V och avläser rörets kondition = GOOD
  (En bättre beskrivning av test förfarandet hittar du under 'Beskrivning' nedan)


  Beskrivning
  AVO rörprovaren är väldigt lätt att använda när man väl har koll på begrepp och reglage.

  På provarens ovansida hittar man nitton (19) olika rörsocklar, här kopplar man in i praktiken alla förekommande rörtyper.


  Ovansida med rörsocklar och tumhjuls omkopplare

  Sockel | Benämning
  ==============================
  1   | B8A (Rimlock shield)
  2   | MO8 (Mazda OCTAL)
  3   | UX5
  4   | SM7 (USA)
  5   | UX7
  6   | (AUX) VALVEHOLDER
  7   | UX6
  8   | B7G (EF95/6J1/6AK5)
  9   | B3G
  10   | 8SC
  
  Sockel | Benämning
  ==============================
  11   | B9
  12   | B9G
  13   | B7
  14   | B9A (Noval) (ECC88/EL84/6N6)
  15   | B8D (Subminiatyr)
  16   | B8G
  17   | B4/B5
  18   | UX4
  19   | K8A (OCTAL) (EL34/KT88/6SN7)
  

  På ovansidan hittar man den helt fantastiska lösningen med tumhjuls omkopplaren (SELECTOR SWITCH). Denna gör att man även kan prova rör som inte finns med bland rören i manualen, man måste dock känna till rörets koppling och grund data.

  EL34 rör / Tumhjuls omkopplare (SELECTOR SWITCH)

  Bilden ovan till höger visar 'Tumhjuls' omkopplaren, den används för att koppla in respektive pinne på socklarna till prov kretsen. jag har 'modifierat' med egna siffror 1-9 för respektive tum-hjul. Hjul 1 kopplar in Pin1, Hjul 2 kopplar in Pin2 o.s.v.

  Läge | Kopplar till respektive pinne i provkrets
  ==============================
  0  | Ingen anslutning
  1C  | Catod 
  2H- | Glöd minus
  3H+ | Glöd plus
  4G  | Galler (g1)(Styrgaller) 
  5S  | Screen galler (g2)(Skärmgaller)
  6A  | Anod
  7A2 | Anod (a2)
  8D1 | Anod (Diod 1)
  9D2 | Anod (Diod 2)
  
  Exempel: Om man vill koppla glöd till pin4/5 på ett rör så ställs tumhjul 4 = 2H- och tumhjul 5 = 3H+

  Ett 'riktigt exempel: Vi ska testa ett EL34 rör med oktalsockel och följande koppling:

  Pinne | Elektrod | Inställning
  ==============================
  Pin1 | Galler 3 | 1C (Kopplas till katod)
  Pin2 | Glöd   | 2H-
  Pin3 | Anod   | 6A
  Pin4 | Galler 2 | 5S (Kopplas som skärmgaller)
  Pin5 | Galler 1 | 4G (Kopplas som styrgaller)
  Pin6 | N/C   | 0 (Inte ansluten)
  Pin7 | Glöd   | 3H+
  Pin8 | Katod  | 1C
  Pin9 | N/A   | 0 (Saknas)
  
  I 'AVO VALVE DATA MANUAL' sid 76
  kan man läsa att SELECTOR SWITCH
  ska ställas 126 540 310
  

  Ställer in övriga 'normalvärden' enl. rörets datablad:
  Neg. galler spänning = 13,5 V
  Anod spänning = 250 V
  Skärm galler spänning = 250 V
  Skala mA/V = 11 V (Förväntad stigning mA/V)
  Förväntad anodström = 75mA

  På frontpanelen finns alla övriga reglage, efter ett tag hittar man 'logiken' i uppläggningen.
 • På högra delen sitter alla förinställningar (Ändras inte vid test/provning)
 • Mitt på panelen sitter alla rattar för ev. kalibrerar av instrument utslag
 • Till vänster sitter alla kontroller som används för att välja vad som ska provas/testas i respektive steg.

  En normal test/provning delas upp i minst fem steg:
  1. Grund inställningar enl. rör data + 'nollställning' av rörprovaren**
  2. Provaren slås igång, nu kalibreras instrumentet mot aktuell nätspäning. (För att få riktiga mätresultat)
  3. Därefter kontrolleras att alla rör anslutningar är hela / inte kortsslutna.
  4. Glöd anslutningar kontrolleras så att dessa inte är i kontakt med katod.
  5. Egentlig TEST, Kondition, grundström, stigning o.s.v.


  Front med mätare och reglage

  Pos. | Benämning
  ______|_______________________________
  1   | GRID VOLTS
     | Negativ förspänning g1
  ______|_______________________________
  2   | MÄT INSTRUMENT
  ______|_______________________________
  3   | RANGE mA/V
     | Ins. / Avläsning Stigning
  ______|_______________________________
  4   | ANODE VOLTS (Va)
  ______|_______________________________
  5   | SCREEN VOLTS (Vg2)
  ______|_______________________________
  6   | Indikering (ON/På)
  ______|_______________________________
  7   | METER SWITCH
     | Val av mätning, Ia, mA/V, D/R
  ______|_______________________________
  8   | CIRCUIT SELECTOR
     | Val av prov/test krets
  
  Pos. | Benämning
  ______|_______________________________
  9   | BACKING OFF / COARSE
     | Grov nollställning av skala 
  ______|_______________________________
  10  | BACKING OFF / FINE
     | Fin nollställning av skala
  ______|_______________________________
  11  | HEATER VOLTS / Glödspänning
  ______|_______________________________
  12  | HEATER VOLTS / Glödspänning
  ______|_______________________________
  13  | Nätströmbrytare
  ______|_______________________________
  14  | SET (AC) Kalibrering av nätsp.
  ______|_______________________________
  15  | ANOD inkoppling Normal/Unified
  ______|_______________________________
  16  | ELECTROD SELECTOR
     | Kopplar Va (4) till val
  ______|_______________________________
  17  | LEAKAGE - Kopplar vald elektrod 
     | till instrument vid kontroll
  

  **Innan test / provning startar, 'nollställ' all inställningar / reglage: BACKING OFF = 0/0, METER SWITCH = 100, CIRCUIT SELECTOR = CHECK (C), ELECTRODE SELECTOR = A1, LEAKAGE = AC

  Startar upp rör provaren, testar:

  1. Kalibrerar nätspänningen med 'SET AC' så att mätaren går i topp, på röda AC strecket.

  2. Stegar igenom alla anslutningar med LEAKAGE för att kontrollera anslutningarna.
  - 'H' = Heater ger fullt utslag, övriga: C, G1, S, A1, A, D1,D2 ger mycket lågt eller inget utslag.
  - Om det är något fel, går mätaren upp i 'SHORT'

  3. Växla CIRCUIT SELECTOR till Check(H) - Kontrollerar glöd tråden (Inget utslag = OK)

  4. Växla CIRCUIT SELECTOR till C/H INS - Kontrollerar kortsslutning mellan glöd / Katod (Inget utslag = OK)

  5. Växla CIRCUIT SELECTOR till TEST - Låter röret värmas, när nålen stannar avläses anodström. (Grundström)

  6. Nollställer skalan med BACKING OFF, COARCE/FINE, minskar samtidigt METER SWITCH ner till 2,5

  7. Växla METER SWITCH till mA/V och avläser rörets kondition:
  - RÖTT = REPLACE
  - GRÖNT = GOOD

  8. Öka / reducera skalan mA/V så att mätaren hamnar på strecket 1 mA/V - Avläs stigning (Branthet) på skalan mA/V
  9. Växla CIRCUIT SELECTOR till GAS / METER SWITCH till 100 - Mäter rörets täthet, mäter ström mellan galler 100 = 100uA, ska ge mycket lågt eller inget utslag.

  Tekniska data 'AVO VALVE CHARACTERISTIC METER MARK IV'
  =====================================================================
  Typ ............................... Rörprovare
  Sockeltyper ....................... B8A, MO8, UX4/5/6/7, SM7, B7G, B3G, 8SC
                    B9, B9G, B7, B9A, B8D, B8G, B4/5, K8A
  
  Anodspänning (B+/Va) .............. 12,6-400 Volt
  Skärmgaller spänning (Vg2) ........ 12,6-300 Volt
  Negativ galler spänning (Vg1) ..... 0-100V 0-5,0-20 +5,10,15,20,40,60,80
  Glödspänning (Vf) ................. 0-77,5 Volt
  Område Anodström (Ia) ............. 0-100mA
  Område Stigning (Branthet) ........ 0-60mA/V
  
  Drivspänning (AC) ................. 110-250V 50/60Hz
  Storlek ........................... 410mm (B) x 350mm(H) x 363mm(D) 
  Vikt .............................. ca: 19Kg
  =====================================================================
  

  Inställningar - Några vanliga rör
         | SELECTOR  | Vf |Neg  |   |    |  |   |
         |  SWITCH  |  |Grid |Anode |Screen | Ia |mA/V |BASE/
  Rör      |       |  |Volts |Volts |Volts | mA |   |Type
  ============================================================================
  ECC81 (12AT7) | 741 226 413 | 6 | 2,0 | 250 |  -  | 10 | 5,5 | B9A/TT
  ECC83 (12AX7) | 741 226 413 | 6 | 2,0 | 250 |  -  | 1,2| 1,6 | B9A/TT
  ECC88 (12AU7) | 741 226 413 | 6 | 8,5 | 250 |  -  |10,5| 2,2 | B9A/TT
  6N1      | 741 226 413 | 6 | 8,5 | 250 |  -  |10,5| 2,2 | B9A/TT
  6N2      | 741 226 413 | 6 | 2,0 | 250 |  -  | 1,2| 1,6 | B9A/TT
  
  6SN7  (6N8S) | 461 471 230 | 6 | 2  | 250 |  -  | 2,3| 1,6 | K8A/TT
  6N9S  (6SL7) | 461 471 230 | 6 | 8  | 250 |  -  | 9 | 2,9 | K8A/TT
  
  M8083     | 412 361 500 | 6 | 2  | 250 | 250 | 10 | 7,6 | B7G/P
  EF92  (6AM6) | 412 361 500 | 6 | 2,5 | 250 | 200 | 8 | 2,5 | B7G/P
  EF95  (6AK5) | 412 365 100 | 6 | 2,3 | 150 | 150 | 7 | 4,3 | B7G/P
  6K3  (6SK7) | 021 415 360 | 6 | 3  | 250 | 100 | 9,2| 2,0 | K8A/P
  
  6N13P (6AS7) | 471 461 230 | 6 | 40 | 100 |  -  | 52 | 3,0 | K8A/TT
  300B     | 364 200 000 | 5 | 97 | 400 |  -  | 80 | - | UX4/T
  
  EL34  (6CA7) | 126 540 310 | 6 | 13,5 | 250 | 250 | 75 | 11 | K8A/P
  KT88  (6550) | 026 540 310 | 6 | 30 | 250 | 250 | 57 | 10 | K8A/P
  EL84 (6P14P) | *41 23* 6*5 | 6 | 7,3 | 250 | 250 | 48 | 11,3| B9A/P
  
  EL36 (6P31P) | *2* 54* 310 | 6 | 17,5 | 200 | 200 | 68 | 11 | K8A+A1/P 
  6P13P (6P13S) | 021 040 350 | 6 | 17,5 | 200 | 200 | 68 | 11 | K8A+A1/P 
  
  D= Diod, DD= Dubbel Diod, R= Halvvåg likriktare, RR= Fullvåg likriktare 
  T= Triod, TT= Dubbel Triod, P= Pentod eller Tetrod, 
  ============================================================================
  


  Köp / Transport / Embalage m.m.
  Säljaren Bengt har jobbat på riktigt bra med emballaget, frakten från Blekinge upp till Överkalix, Norrbotten gick mycket bra (ca. fyra dagar) - Allt kom fram fint och oskadat.

  Bussgods paket / 'Rockwool' som pack material

  Att använda 'Rockwool' som packnings material är nog ingen dum ide! - Lite skräpigt men fungerar (Kanske en ide att stoppa in den i plast kassar?)

  Komplett AVO rörprovare / Manual

  Rörprovaren är i bra 'bruks-skick', helt komplett inkl. original topp-anod anslutningar och original 'AVO VALVE DATA MANUAL' 14.ed. väl använd, men komplett!

  'AVO VALVE DATA MANUAL'

  Till index / top
  Referenser / Länkar m.m.
  Honors to the brains behind - 'Äras den som äras bör' - som talesättet säger. Som vanligt så är det inte jag som kommit på allt detta. Här hittar ni länkar till referenser och leverantörer.

  [R1]
  AVO Manual MkIV 1.ed.
  [R2] AVO Manual MkIV 1.ed. Scanned and reworked by Guido Pedrali 2011
  [R3] AVO Service manual MkII
  [R4] AVO Rördata bok

  Till index / top


  'Disclaimer'
  The information given on this page is given on an 'As Is' basis and aimed for NON COMMERCIAL use only. The author can not be held responsible for any use of the information. Any registered product / trademark or company name on the page is the property of their respective owners.

  Notera!
  Det är helt personliga reflektioner och upplevelser vi skriver om på den här sidan, dessa är inte några 'Expert' kommentarer / utlåtanden. Vi rekommenderar INTE att någon ska göra dom ändringar / Modifieringar som vi gjort och som beskrivs på denna sida, då dessa HELT SÄKERT gör att alla garantier som leverantören utställt OMEDELBART upphör.

  Våra tester och slutsatser kan INTE, och ska INTE tas för intäkt att samma eller motsvarande resultat eller upplevelse kan erhållas eller efterliknas någon annanstans eller av någon annan.


  Go Back!


  ©2010 SM2YER Goran