'DIY projekt'
HiFi Högtalare 'PROTOTYPE'
'Den sista högtalarlåda du någonsin byggt...'

INDEX
 • senast uppdaterat
 • Inledning
 • Justerbar volym
 • Val av Element
 • Bas reflex portar
 • Konstruktion
  - Flyttbara / Vändbara bafflar
  - Setup exempel
 • Delningsfilter
 • Bygget
 • Referenser / Länkar m.m.

  Inledning
  Beskriver här en idé om en flexibel högtalar låda, byggd för att man ska kunna experimentera med dess egenskaper, för att 'optimera' prestanda och resultat.

  Lådans namn 'PROTOTYPE' är det arbetsnamn som vi haft under arbetets gång. Namnet förespegla kanske att det är en ogenomtänkt eller en inte helt färdig konstruktion, så är det inte. Själva grund idén med lådkonstruktionen är dom helt unika möjligheter den ger att verkligen kunna göra en slutlig optimering av högtalarens egenskaper.

  Högtalar lådan har försetts med flera praktiska lösningar som gör att man kan förändra dess egenskaper, det gör att den kan användas för olika högtalar element eller anpassas för att fungera så optimalt som möjligt i den lyssnings miljö (Lyssningsrum) som dom ska använda i.

  Här är några av lådans 'finesser'
  - Justerbar lådvolym för bas/lågbas
  - Flexibel (Enkel) basport konstruktion
  - Stabil 'Ultrastyv' lådkonstruktion
  - Delad bak och fram baffel

  Med 'PROTOTYPE' lådan kan man experimentera nästan hur mycket som helst. Kort sagt! - Du behöver antagligen inte bygga en ny högtalarlåda på väldigt länge!
 • Senast uppdaterat
  2014.12.31 3D skisser på prototyp lådorna, dom har förändrats / utvecklats en del genom åren (Projekt startade 2010.05.03) Skisserna på senaste modellerna är framtagna med Google SketchUP


  3D modellering av grund/bas låda


  3D modellering av grund/bas låda

  Grund koncept är dock oförändrat, löstagbara / utbytbara / vändbara bafflat, justerbar lådvolym. Har tillkommit: 3D-Modellerade / FFF-Producerade basportar (Fused Filament Fabrication)


  Provutskrift av basreflexport

  Trattar / basportarna skrivs ut med
  3D-Skrivare,- Även andra fäst detaljer och t.ex. vågledare för diskant kan nu tillverkas med hjälp av 'Fused Filament Fabrication'

  Justerbar volym
  2010.05.03 Lådan har redan i konstruktions stadiet gjorts närmare 10 liter 'för stor' (5-7%) i förhållande till utförda beräkningar gjorda med ingångsvärden från ett antal utvalda 'lämpliga' bas högtalar element. Den 'Över volym' som inte behövs för valt element 'trollas bort' (Reduceras) med hjälp av en stabil plastsäck och lämplig mängd sand.

  Sandsäcken läggs in i botten på lådan som därigenom även får extra tyngd. Detta gör högtalaren ännu stabilare, med ytterligare minskad egen resonans som resultat. Högsta tyngden per högtalare kan bli över 100 kg beroende på elementval samt antal bas element och resulterande behov av volym reducering.

  Minsta volym: Om man vill så kan man fylla hela högtalaren med sand, (Volym = 0 liter) - men det är inte så praktiskt. Med bas-elementen placerade 30cm från botten kan man praktiskt få plats med ca: 30 liter sand, med en intern mellanregister låda med intern volym på 9 liter (11 liter externt) så blir bas lådans minsta (beräknade) volym 70 liter.

  Val av Element
  Dom bas element som har ingått i beräkningarna, och därmed direkt 'lämpliga' är bl.a.


  Exempel på 'Lämpliga' 8" Bas element för högtalar låda 'PROTOTYPE FLEX'
  ============================================================
  Peerless P830667 SLS  Fs 34.4 Hz / Vas 37.9 L / Qts 0.51 / 86.8 dB [L1]
  Response 210W      Fs 32 Hz  / Vas 58 L  / Qts 0.38 / 89dB [L1]
  Audes 75W87       Fs 36 Hz  / Vas 39.2 L / Qts 0.27 / 90dB [L1]
  Seas H1471-08 CA22RNY  Fs 34 Hz  / Vas 82 L  / Qts 0.30 / 91dB [L1]**
  Visaton LMC 20 X    Fs 40 Hz  / Vas 44 L  / Qts 0.40 / 90dB [L2]
  Velleman VDSSP8/8    Fs 35 Hz  / Vas 43 L  / Qts 0.58 / 91dB [L4]
  
  **Med element med VAS värde 70 - 120 Liter används endast ett singel
  element eller 2st i parmontering.
  

  I praktiken bör det innebära att lådan är lämplig för ALLA bas element med data QTS 0.25-0.60 / VAS 35-60** / FS 25-40 Hz.

  Notera!
  Alla element i listan ovan har inte provats praktiskt men har ingått i utforda beräkningarna.

  **Notering
  Värdet för VAS 35-60 är om man ska använda 2st singel bas element eller 2x 2st parmonterade per låda, man kan även välja element med vas 70 - 120 men då måste man köra dom som singel element, 1st per låda eller 2st parmonterade.

  data för olika högtalare / volym för 'PROTOTYPE'
  ============================================================
  Element | Lådvolym | Basportar | VG | Resonans frekvens
  ============================================================
  Perless  72L    2 x 210x70 67% 124dB F-3dB vid 36.0Hz
  Respons  88L    2 x 170x70 84% 124dB F-3dB vid 37.5Hz
  Audes   77L    2 x 170x70 100% 124dB F-3dB vid 37.1Hz
  Seas    60L    1 x 100x70 100% 119dB F-3dB vid 40.1Hz
  Visaton  90L    2 x 120x70 100% 124dB F-3dB vid 40.1Hz
  Velleman  79L    2 x 180x70 60% 124dB F-3dB vid 37.2Hz
  

  Bas reflex portar
  2014.12.31 Har tillkommit: 3D-Modellerade / FFF-Producerade basportar (Fused Filament Fabrication)

  Trattar / basportarna skrivs ut med
  3D-Skrivare,- Även andra fäst detaljer och t.ex. vågledare för diskant kan nu tillverkas med hjälp av 'Fused Filament Fabrication'

  I 'grund utförande' så har basreflex portarna placerats i baffel 3 (1st fram 1st bak) men kan i praktiken monteras hur man vill. Vi använder helt vanliga PVC-Rör d70 som monterats fast, inner / ytterkant har rundats med överhands-fräs (Se bilderna)

  HiFiKit.se[L1] har en lämplig justerbar port d65 D77xL128-255 mm art.nr# 5230 eller d110 D122x160-290 art.nr# 5229 (d=Inner diameter, D=Ytter diameter)


  Basreflexrör - Bild från HiFiKit.se[L1]

  Det är ganska lätt att tillverka egna, väldigt enkla / bra basreflexportar, vi brukar använda vanliga avloppsrör för innomhusbruk (Grå PP-Rör) i diametern 70 eller 100 mm. Hålen tar vi upp med överhandsfräs för att få bra passing, rören limmas sedan med epoxi-lim - Dom ytor på rören som ska limmas 'Ruggas' upp med sandpapper (korn-80) för att få limmet att fästa bättre. Strycker lim på kanten i hålet på skivorna och på den ruggade ytan på rören.

  Efter att limmet torkat är det bara att slipa av dom plana ytorna och runda av port öppningarna med överhandsfräsen, använder den största radie fräs vi har (R=12mm).

  Man kan även tillverka en lite extra platta till rörets inner ände för att senare kunna runda även den änden med äverhandsfräs.


  Hemmagjord 'Lyx' basport

  Konstruktion
  Lådan har med ganska enkla medel kunna göras mycket stabil, det resulterar i att egen resonansen blir väldigt låg. (Svår att åstadkomma).

  Lådstommen har 4st vertikala stagplan och långsidor som slitsats för att kunna vinklats innåt ca: 2cm i fram och bak kant. Slitsen sågas med justersåg eller cirkel såg, slitsen fylls (limmas) sedan med PU** lim innan kanterna fästs och viks in med vertikalplan topp och botten som mall. Vi använde vanliga spännband och lim knektar för att hålla ihop delarna medans limmet härdar. (Se skiss nedan)

  **Polyuretanlim Cascol vattenfast Casco[L4]

  Flyttbara / Vändbara bafflar
  I fästning av bafflar har gjorts för maximal flexibilitet och åtkommlighet, för att underlätta förändringar (justering) av högtalar lådan. För detta har vi förstärkt sidorna och kanterna på mellanstagplan med en extra trä list som limmats / skruvats fast.

  I trä listerna har Inslagsmuttrar med gänga M6 monterats med ca: 10cm mellanrum, vi använder sedan insex skruvar M6 x 35 för att skruva fast bakstykes delarna ordentligt.

  För anpassning av ljud centum i höjdled kan mellenregister och diskant baffel roteras eller flyttas ner en eller två 'steg' (24 eller 48 centimeter) - Det gör det möjligt att ställa lådan ovan subbas. (Se skiss nedan)

  Delade / demonterbara front och bak bafflar ställer extra höga krav på infästning och tätning, om man vet att man inte ska ändra på t.ex. element och låd volymen så kan man naturligtvis limma fast bakstycket alt. täta permanent med silikon. Vårat råd är dock att vänta med detta.


  Setup 1 (Vänster) : 'Traditionell' configuration
  Setup 2 (Höger) : Bas element i bak baffel. Möjliggör par koppling med 4st baselement per låda  Setup exempel
  Den delade front och bak baffeln ger en flexibel och mångsidig låda.

  Setup 1
  Traditionell element placering, Ljud centum (Mellanreg/Diskant centum) på ca 100cm höjd ovan golv. Mellanregister och diskant i front baffel 1, Baselement i frontbaffel 2, och basportar i front & bak baffel 3.

  Setup 2
  Element placeing med bas element i bak baffel 2. Övriga element samma som i 'Setup 1' ovan. Denna setup gör det möjligt att 'par montera' 2x 2st Bashögtalare. Ljud centum (Mellanreg/Diskant centum) på ca 100cm höjd ovan golv

  Setup 3
  Här har front baffel 1 flyttats ner ett steg (48cm) för att sänka ljud centum (Mellanreg/Diskant centum) till ca 120cm höjd ovan golv, för att högtalaren ska kunna placeras ovan på en subbas låda.

  Setup 3 : Ljud centrum har flyttat i höjdled, jämfört med setup 1/2 ovan (Sänkt 48cm) - Detta för att komma i 'öronhöjd' när högtalaren placeras ovanpå en subbas.


  data för högtalar låda 'PROTOTYPE FLEX'
  ============================================================
   Element BAS 8"
    Lådvolym .................... 70 - 120 Liter
    Antal ....................... 1, 2, 4 st (Front eller bak monterade)
    Resonansfrekvens ............ 25 - 40 Hz
    QTS ......................... 0.25 - 0.60
    VAS ......................... 35 - 60 / 70 - 120 (Se text ovan)
   Element Mellanregister 6,5" - 8"
    Lådvolym .................... 1 - 15 Liter (Sluten / Tryckkammare)
    Antal ....................... 1 - 2 st (Front monterade)
   Element Diskant
    Antal ....................... 1 - 2 st (Front monterade)
   Bas reflex portar .............. 1 - 3 st (Front eller bak monterade)
   Anslutningar ................... BiWire/BiAmp terminal
   Delningsfrekvens ............... 120-200/3200/7000 Hz
   Impedans ....................... 4 - 6 ohm
   Känslighet 1W/1M ............... 90-93dB
   Storlek ........................ 400(D) x 300(B) x 1200(H)
   Vikt ........................... 29 - <100 Kg**
  
   **Vikten varierar beroende på element val / antal och
    ev. volym reducering med hjälp av sandsäck (Se text ovan)
  
  

  Delningsfilter
  Beräkning av delningsfilter görs enkelt med programmet
  'Hifi Kit Easy CAD' - Vi har även använt programmet för kontroll beräkningar när 'PROTOTYPE' lådans grund beräkningar utfördes.

  För att beräkningarna av delningsfilter ska bli korrekta så måste man ha tillgång till högtalarens impedans skurva alt. impedans värde vid den tänkta delningsfrekvensen. Val av element och alla element data måste alltså vara klart innan beräkningarna genomförs. Läs mera om delningsfilter på Fredrik Nilsson's Webb-Sida[R2]

  Vi har gjord det lite enkelt för oss - När vi testat och nu använder högtalarna använder vi ett aktivt 2-vägs delningsfilter för att dela LOW (Bas) och HIGH (Mellan/Diskant) - Efter filtret har vi två stereo slutsteg (BiAmp koppling) Det ena till Bas och det andra till mellanregister / diskant.

  • LOW från det aktiva delningsfiltret kopplas via ett separat slutsteg till basarna.

  • HIGH från det aktiva delningsfiltret kopplas till ett annat slutsteg och går in i ett passivt 2:A Ordningens Butterworth filter (Två vägs) och delas där till mellanregister och dome diskanten. Band diskanten kopplas in från dome diskanten via en 1,5uF kondensator. Filter och koppling är 'adopterade' från en kommersiell högtalare 'Dynavoice Definition DF-6'


  Bygget


  Leverantörer / Referenser
  [R2] Läs mera om delningsfilter på
  Fredrik Nilsson's Webb-Sida

  [L1] http://www.hifikit.se
  [L2] http://www.conrad.se
  [L3] http://www.electrokit.se
  [L4] http://www.clasohlson.se


  Go Back!


  ©2010 SM2YER Goran