Elektriska ledare
DIY Högtalarkablar och Signalkablar

INDEX
 • Inledning
 • Om att koppla kablar
 • Högtalarkablar
  - Ledningsarea
  - Förluster
  - Tillverka egna högtalarkablar
  - Lågimpedanskabel 'Seven"
  - LTS Lågimpedanskabel
  - EKK Högtalarkabel
  - Std. Högtalarkabel 'Placebo'
 • Signalkablar
  - 96ohm RG-62 MIL-C-17
  - 75ohm TV-Kabel KTV
  - Dämpning
  - Störningar
  - EMC störningar / Elektromagnetisk energi
  - Ferriter
 • El-kablar / AC
 • Underhåll
 • Referenser / Länkar m.m.
 • Läs mera...

 • 2010.02.08 Kablar inom Audio området är ett 'Hett' ämne på många hifi/audio forum. På denna sida beskriver jag våra erfarenheter inom området. Det är inga problem att köpa hur dyra kablar som helst och få ett bra resultat, men det är inte riktigt så vi har gjort.

  Hur man kopplar (ansluter) och rent fysiskt förlägger alla kablarna har minst lika stor inverkan på resultatet. En bra 'fulkabel' med TILLRÄCKLIG area och med BRA anslutningar och 'RÄTT' förlaggd är i dom flesta tillfällen fullt tillräckligt.

  ...För att inte glömma lyssningsrummets inverkan på ljudet och hur man upplever det, antagligen har man större möjligheter att förändra ljudet genom att flytta högtalarna till en bättre eller 'optimal' placering än att byta ut högtalarkabeln, men det är en helt annan historia...

  Inledning
  OK, det kanske inte gör något att kablarna är snygga eller har ett fint namn, det är antagligen det man får betala mest för, INTE kabelns faktiska förmåga att tillföra någon ökad kvalite ljudmässigt. Oftast är det helt onödigt att köpa kablar för tusentals kronor.

  Det viktigaste är att man använder BRA kablar och kontakter,- och att man är ordentlig när man kopplar ihop grejerna. Vår erfarenhet är att man med enkla medel kan uppnå mycket bra resultat. Samtidigt kan man undvika dom vanligaste 'fallgroparna' - I slutänden så kanske man till och med har råd att köpa lite upphovsrätts skyddat material ;-)

  Om att koppla kablar
  Här är några 'grund tips' som gäller i alla lägen när det ska kopplas ihop elektronisk utrustning:
  • Kablarna måste ha tillräcklig ledninga area
  • Kontaktytorna i anslutningar ska vara så stora som möjligt
  • Bra mekanisk stabilitet i anslutningar (Glappkontakt / Dåliga anslutningar måste undvikas)
  • Bygg inga råttbon! Undvik att trassla ihop olika kablar.
  • Använd kablar med rätt längd, undvik kabel rullar.
  När man kopplar in sina kablar så ska man tänka på att inte blanda ihop dom för mycket. Försök att hålla isär elkablar, högtalarkablar och signalkablar rent fysiskt. Om man gör det så undviker man många problem. En högtalarkabel som ligger längs med en Starkströms kabel kan lätt koppla induktivt mot elkabeln och du får högspänning inducerad i din högtalarkabel.

  Fenomenet med induktiv koppling kan även uppstå om man lindar ihop en högtalarkabel till en liten rulle, den induktiva kopplingen mellan kabelvarven kan resulterar i motriktade strömmar som orsakar förluster (Värme) - Problemet är som störst när det går stora strömmar i ledarna,- T.ex. Bas ljud som kräver att mycket energi överförs.


 • Högtalarkablar Högtalarkabeln är en Elektrisk ledare[R1] som har till uppgift att överföra elektrisk Energi[R2] från förstärkarens[R3] anslutnings-terminaler till högtalarens[R4] anslutnings-terminaler.

  Efter slut-transistorerna i förstärkaren slutsteg har vi för första gången massor med ENERGI som ska överföras ut ur förstärkaren till högtalarna. Det är högtalarkabeln och dess anslutnings-terminaler som ska göra jobbet. Absolut bästa läget hadde varit att bygga in förstärkaren i högtalaren, näst bästa sättet är att försöka minimera förluster och andra problem som kan uppstå vid energi överföringen.

  Det är viktigt att båda ledarna i högtalarkabeln är EXAKT lika (Balancerad kabel). Samma ström går i vardera ledaren, men i motsatt riktning mot varandra (180gr fasförskjutning). När det inte ligger på någon signal är både spänning och ström = 0(Noll)

  Några saker man kan tänka på vid val av högtalar kabel. Kabel ska vara tillverkad av syrefri koppar (OFC),- detta minskar oxidation i koppar ledarna. I princip ALLA kopparkablar tillverkas av syrefri (syre-reducerad) koppar. Ledarna i kabeln ska (Helst) ha stort antal trådar (Kardeler)[R5] - Fler kardeler i ledaren ger en flexibel kabel och ökad elektrisk 'kontaktyta' i övergång mellan ledare och anslutningsterminaler / kontakter.

  Högtalarkabeln ska överföra energi från förstärkaren till högtalaren UTAN att påverka signalen.

  Ledningsarea
  Arean (Tvärsnittet) på ledaren i högtalarkabeln är den absolut viktigaste 'parametern' vid val av högtalarkabel. Naturligtvis är det även viktigt att ledarna är väl isolerade från varandra och från omgivningen så att kortsslutning inte kan uppstå.

  Behovet av area i ledningen är beroende av två faktorer
  • Överförd ström/energi
  • Kabelns längd
  Förlusten i en kabel ÖKAR med MINSKAD area och ÖKAD längd.

  För att kunna överföra energi med låg förlust (Spänningsfall) måste man välja en kabel med tillräcklig ledningsarea i förhållande till överförd energi och längd. Grövre ÄR bättre, men över en viss area kan en ökning INTE tillföra någon mätbar / märkbar förbättring. En lednings area på 2,5mm² är i dom flesta fall fullt tillräckligt.

  Beräkning av resistans i kopparkabel görs enl. formel nedan:
  R = l/(k*A)
  
  R = Högtalarledningens Resistansen i Ohm
  l = Högtalarledningens längd
  k = konduktivitet[R6] (anges i enheten kappa) koppar = 56 kappa
  A = Högtalarledningens area i mm²
  
  Exempel: En 3meter lång 2,5mm² kabel R = 6 / 56*2,5 = 0,043 Ohm 
  Notera! Det är alltså ENDAST knappt fem(5) HUNDRADELAR av en Ohm!!
  

  För att beräknar resistansen i en högtalarkabel så måste man komma ihåg att det är TVÅ ledare i varje kabel - Den elektriska ledaren i den 3 meter långa högtalarkabel är alltså 6 meter lång.

  Förluster
  Om man tänker sig en elektrisk krets som består av den ena ledaren i högtalarkabeln (R1), delningsfilter och högtalaren(R2) samt till sist den andra ledaren i kabeln(R3) - Se fig. nedan, så kan man beräkna förlusten i kabeln (Spänningsfallet u1+u3 över R1+R3).


  Nedan görs en beräkning på spänningsfall på olika ledningar 2,5 / 4 / 6 mm² i längder från 3 till 15 meter. I tabellen kan man bl.a. utläsa vilken kabel area man ska välja beroende på kabelns längd.

  Exempel: Med en 'Önskad dämpning' under 1% (0,09dBu) så kan man välja en 2,5mm² kabel om längden är under 6meter medan man måste välja en 6mm² kabel om längden är 12-15 meter. (Förutsatt samma ström i kabeln insp.=2,83V@8ohm / 0,350A) - Man kan även utläsa att förlusten inte ökar nämnvärt med ökad ström (Effekt)  Tillverka egna högtalarkablar
  För front kanalerna använder vi vanliga 'köpes' kablar[L1] - ca: 275 cm långa 'Prosons Crystal Smoke' 2x2,5mm² (15kr/m) - 2st per kanal i Bi-Wire koppling. Använder vanliga Ring-kabelsko (24,90kr/25st)[L3] som mjuklöds med lödtenn av bra kvalite t.ex. Multicore 96SC 96,5/3,0/0,5 % Sn/Ag/Cu[L4] - Efter lödning isolerarde vi med krympslang. Se bilder nedan.

  Vi använder inte 'guldplätterade' banan-kontakter då dessa inte ger någon förbättrad (mätbar) ledningsförmåga i anslutningarna. Däremot kan guld-plätteringen förhindra oxidation t.ex. i bilar eller i andra mera utsatta miljöer. Man kan helt klart använda sådana även hemma i stugvärmen, om inte annat så kan dom i.a.f. tillföra en 'estetisk' kvalite på anläggningen.


  Tillverkning av högtalarkablar pågår. 4st 2,5mm² 275cm långa / Lödning av ring-kabelsko


  Kabelsko med krympslang / Inkoppling på Högtalarens 'Bi-Wire' terminal

  Med lite grövre kablar så blir det väääldigt trångt vid högtalar terminalerna på förstärkaren. Vi 'krympte' kablarna rent fysiskt genom att skala av kabel-isoleringen 'lite extra' långt (ca: 3cm) Sedan tvinnade ihop plus/plus med varandra samt minus/minus på samma sätt, därefter satte vi på krympslang så att ca: 15mm blev kvar oisolerat. Se bilder nedan.


  Högtalarkabeln 'preparerad' för anslutningsterminalerna på förstärkaren

  Som man kan se på bilderna så testar vi att 'Bi-Wire' koppla högtalarna. Läs gärna mera om våra 'Bi-Wire' erfarenheter på min
  Dynavoice M-65ex sida.
  ('Bi-Wire' texten är flyttad då denna sida har dedikerats till mera 'praktiska' erfarenheter)

  Till bak kanalerna använder vi en 10meter lång 5x2,5mm² EKK kabel[L2], har dragit kabeln i standard VP slang. Slangen går genom väggen bakom anläggningen, via en garderob upp på takbjälklag och ovanför rummet.  EKK kabeln termineras (Avslutats) i en vanlig kopplingsdosa i båda ändar. Vi har tagit ut kopplingslisten som följde med dosorna och borrat hål i locket för std. Högtalarterminalskruvar[L3] (39,90kr/par)

  Ledarna i EKK kabeln har skalats och försetts med Ring-kabelskor [L3] (24,90kr/25st) - Använder sedan samma högtalarkabel som till fronthögtalarna 'Prosons Crystal Smoke' 2x2,5mm² [L1] (15kr/m)

  Lågimpedanskabel 'Seven'
  2011.05.16 Testar en annan 'variant' av lågimpedanskabel. I praktiken är detta samma idé som LTS-Kabeln men vi använder vanlig nätverkskabel cat5e U/UTP.

  Kabeln tillverkas av sju(7) st kablar med åtta(8) partvinnade solida kopparledare (4par) - Ledarna har en area på 0,25mm² vardera, det ger en total ledningsarea: 7 x 8 x 0,25 / 2 = 7mm² - Där av namnet 'Seven'

  Läs mera om vår 'Seven' kabel
  -->Här!


  'Seven' kabeln färdig...

  LTS lågimpedans högtalarkabel
  2011.05.03 Gör ett försök med att tillverka ett par lågimpedans kablar enl. Ljud Tekniska Sällskapet[R16] (LTS) beskrivning.

  Läs mera om våra 'LTS-Kablar'
  -->Här!


  LTS-Kabeln klar...

  EKK högtalarkabel
  Vi provar EKK kabel som högtalarkabel, det fins många beskrivningar på detta, det hela är väldigt okomplicerat.

  Notera! / VARNING!
  Våra prov med denna typ av kabel blev INTE bra! Vi använder därför INTE denna kabel!

  En överslagsräkning av karakteristisk Impedans (Zo) hamnar ÖVER 600Ω, det kan inte vara bra på något sätt. 'Haveri kommisionen' utreder varför vi inte kan få denna kabel att fungera som tänkt, kan ev. fungera bättre med annan typ av EKK kabel än den typ vi provade med. NåJa! Kopparpriserna är just nu väldigt bra så det finns ju en chans att man kan 'återvinna' några kronor...

  Kabeln vi använder för att prova med är 'EKK light' 4x1,5mm² art.nr# 49-422-5 från CLASOHLSON,se[L2] - Kabeln är förvånansvärt mjuk och flexibel, det vanliga är att den här typen av kablar mera påminner om en styv 'pinne'.


  Färdig EKK-Kabeln

  Skalar ca: 8cm / Avisolerar ca: 1,5cm - Tvinnar ledarna ett varv, tvinnar den avisolerade delen så tätt som möjligt för att löda ihop med banankontakt / anslutnings stift.

  Lägger ihop / tvinnar ledarna i 'Par' enl. skiss nedan:


  Ledare i kabel

  Grön/gul och Brun = PLUS
  Blå och Svart = MINUS


  Skalad / Tvinnad kabelände

  Isolerar med röd / grön krympslang, drar på grå nylon fläta utanpå själva kabeln, svart krympslang på övergången mellan kabel/ledningar


  Kabelstrumpa och krympslang på, kontakter och kontaktstift lödda

  Löder på banankontakter art.nr# 35753 från BILTEMA.se[L3] i ena änden och egentillverkade 'kontaktstift' i andra änden. Stiften har diameter = 2mm för att passa i kontaktskruvarna på vårat NAD 2400 slutsteg.

  Äldre förstärkare har ofta väldigt trånga (Små) högtalar anslutningar, ibland måste man 'reducera' arean för att helt enkelt få in kabeln, kontaktstifte är ett sätt. Vi tillverkar egna av 'silverlod' diameter 2mm, det ger en area på 3,14mm² - Ledningsarean på ledarna i kabeln är 2x1,5mm² = 3mm²

  Std. Högtalarkabel 'Placebo'
  Vi 'Snyggar till' en helt vanlig 4mm² 'NoName' högtalarkabel med kabelstrumpa, krympslang och kontakter.

  Har 'döpt' kablarna till 'Placebo' eftersom det här rör sig om en rent 'Estetisk' modifiering. I övrigt tillförs inte någon annan 'egenskap' - Kablarna blir bara lite snyggare att se på!.

  Läs mera om våra 'Placebo' kablar
  -->Här!


  Färdig 'Placebo' kabel...


 • Signalkablar Signalkabel (Lågnivåkabel) används för att överföra signaler mellan olika komponenter i ljudanläggningen. Lågnivå kablar kan i modernare anläggningar användas både för analoga eller digitala signaler.

  Skärmen utgör signaljord i kabeln. I apparater som ska skyddsjordas är signaljorden i dom flesta fall INTE elektriskt kopplad till skyddsjord. Signaljord och skyddsjord är INTE samma sak. Signaljord kan ha positiv eller negativ potential i förhållande till t.ex. skyddsjord och ska om möjligt inte kopplas samman rent elektriskt.

  Tillverka egna signalkablar
  När man tillverkar egna signalkablar så gäller 'universal' tips som tidigare. Tillräcklig area, bra kvalite på kabel och kontakter o.s.v. - En bra signalkabel ska dessutom ha bra skärm och vara 'någorlunda' flexibel, det gör ju inte heller något om den inte är allt för ful.

  2013.08.18 Tillverkar här signal kablar med polarisering av dielectrum, testar med 'AudioQuest DBS-72V' BIAS injektor. Bygger även en egen 72V injektor. Läs mera -->
  Här!


  Kabel för polarisering av dielektrum / Färdig kabel med 'AudioQuest DBS-72V' BIAS injektor

  2010.04.25 Gör ett försök att tillverka egna 'SUPER-DUPER-LYX' kablar. Vi har tidigare tillverka lågnivå kablar av 75ohm KTV kabel (Vanlig vit koacial-kavel / TV-Antenn kabel) Det fungerar förträffligt. Se längre ner i detta stycke.

  Tanken är att göra ett försök att lyxa till dom lite - Använder nu en grå nylon kabelstrumpa som vi trär koaxialkablarna igenom. (Nylonstrumpa 5-10mm Elfa[L4] 55-057-63 á 17,90kr per meter)

  Först kapade jag en för kort bit. Kör två koaxialkablar i samma strumpa, strumpan krymper betydligt på längden när man trycker ihop den för att öka diametern. Det behövdes nära 60cm för att täcka ca 40cm av kabeln.

  Tips: Skjut på kabel-strumpan över kablarna, sätt eltape där du vill att stumpan ska sluta och skär sedan av tape/strumpa med en vass brytkniv. El-Tape'n gör att kabel-strumpan inte delar / trådar upp sig.


  Färdig 'dubbel' kabel / Närbild (Krympslang på ferriter saknas på bilden)


  Mera bilder på den 'Supersnygga' lågnivå kabeln...

  Coaxialkabel RG-62 MIL-C-17
  2013.10.29 Har nu även en variant av denna kabel med
  polarisering av dielectrum, används tillsammans med DIY 72V BIAS Injector


  Signal kabel med polarisering av dielectrom och DIY 72V BIAS Injektor

  2010.03.25 'Snavade' över begagnad RG-62 92ohm koaxialkabel. Kabeln är av fabrikatet 'IKO-KABEL' och har använts i ett datanätverk av typen 'ArcNet' på min arbetsplats. Totalt fins ett hundratal meter kvarlämnat i el-nischer och kabelstegar. Har läst på en del HiFi-forum att har denna typ av kabel ska fungera utmärkt som lågnivåkabel så jag har 'återvunnit' en stump för att prova.


  Dubbelskärmad RG62 coaxialkabel med massiv mittledare / Färdiga kablar
  (Not. 2 av kablarna på den högra bilden är balanserade kablar, inte RG-62)


  Använder även 'Återvunna' hela (Ej delbara) järnpulver ferriter Mått: D=15 / d=7 / L=27 - Ferriterna har skalats bort från gammla VGA-Kablar (Bildskärmskablar) - Det går bra att använda hela ferriter när man tillverkar nya kablar, kom bara ihåg att sätta på dom innan du löder på kontakterna. Fixerar ferriterna med smältlim och sätter en krympslang över som skydd / isolering.


  Dubbelskärm RG62 coaxialkabel med ferrit / ferrit + krympslang

  Tillverkar en 'snyggare' variant av RG-62 kabel, använder Guld pläterade RCA kontakter med 'chuck' låsning, lev = Ljudia.se[L8] - Sätter denna gång på en svart kabelstrumpa och delbara ferriter.


  Mäter kabelns kapacitans

  Coaxialkabel KTV 08/3,7 CV
  2013.09.20 Tillverkar dom 'snyggaste' KTV kablarna hittils, inhandlade riktigt snygga RCA kontakter med 'chuck' låsning.


  Färdiga kablar / Kopplade till S.M.S.L DAC SD-022+


  UT kontakter / IN kontakter

  Vi har även provat att använda 75ohm dubbelskärmad koaxial-kabel KTV 08/3,7 CV[L2] (Vanlig vit TV-Antenn kabel) - Denna typ av kabeln är mycket HF-Tät. (Minskar möjliga störningar) Impedansen är 75 Ohm vilket är optimalt även för användning vid digital (Coaxial) signal överföring S/PDIF[R9] (AES/EBU Standard).

  Kostnader
  ====================================
  Koaxialkabel ...................... 9 Kr / meter [L2]
  Förgyllda phonokontakter (RCA) .... 19 Kr / st [L6]
  ====================================
  

  Tillverkade en 'bunt' men 6st 50cm långa lågnivå kablar till våran
  NAD stereoanläggning. Kostnad: Koaxialkabel 3 meter och 12 st Förgyllda phonokontakter = Totalt 255 Kr för 6 kablar + ca: 40 minuters arbete. Tog några bilder av 'tillverkningen' - Högerklicka välj 'Visa bild' för att se större bilder.


  Dubbelskärm KTV coaxialkabel med massiv mittledare / En 'bunt' med färdiga lågnivåkablar

  När man tillverkar kablarna själv kan man alltid får 'rätt' längd,- och slipper en massa trassel med 'extra' kabel som dessutom ökar möjligheten för störningar och ökar förluster i signal kedjan.


  Lödning av skärm / Lödning av mitt stift

  Vi var även i behov av en lågnivå kabel (Mono) för att kunna flytta subbas högtalaren till en bättre position. Kollade först på priser för att köpa en 10 meter lång lågnivå kabel. Kollade på lite olika kablar, 500-600Kr eller mera för en vanlig kabel!!! - Det slutade med att jag tillverkade en egen kabel. Kostnad: Koaxialkabel 8 meter och 2 st Förgyllda phonokontakter = Totalt 110 Kr + ca: 10 minuters arbete.


  Hemmagjord lågnivå kabel och Y-Kabel till subbas / Häftad ovan på sockel list

  Dämpning
  Dämpningen i en sådan kabel (10Meter) är i det närmaste försumbar. Tillverkaren anger dämpningen vid 500MHz till 18,5dB per hundra meter. Dämpningen i Audio frekvensområdet har naturligtvis inte angets men ett känt faktum är att dämpningen ÖKAR med frekvens, förhållandet vid lägre frekvens är det motsatta.

  Lågnivåkabel (Hemmagjord)
   Typ ................ Lågnivåkabel
   Antal ledare ....... 1 + skärm 
   Diam. skärm ........ 3.7 mm
   Diam. innerledare .. 0.8 mm
   Dämpning ........... 18,5 dB/100 m @ 500 MHz
   Färg ............... White 
   Impedans ........... 75 Ohm
   Kapacitans ......... 55 pF/m
  
  
  Ledare ............. Copper, bright
  Ledarisolering ..... Polyethene (PE)
  Ledaruppbyggnad .... 1 x 0,8 mm
  Skärm .............. Copper, tinned
  Våghastighet ....... 0.81
  Ytterdiameter ...... 5,5 mm
  Ytterisolering ..... PVC
  

  Störningar
  Då signalnivån 0dBV/0dBu för lågnivå (1V/0,775V) vida överstiger bruströskel så ska det mycket till för att en signalkabel ska tillföra sådana brusnivåer / störnivåer så att ljudet påverkas märkbart. S/PDIF är en digital överförings metod där digitala signalerna går som pulståg med felkorrigering enl. IEC 61937 standarden. Analoga störningar och brus KAN i praktiken inte störa en sådan överföring.

  RF/EMI störningar / Elektromagnetisk energi
  I artikel -->
  Är dyra hifi-kablar bara bluff och båg? - skrivs det om ett känt stör problem där t.ex. en 'Multimedia-dator' plockar upp störningar från en mobiltelefon. Det som beskrivs är s.k. LF-Detektering.

  Rent fysiskt är det INTE kablarna / ledningarna som är problemet, utan det faktum att alla kablar / ledningar oavsiktligt kan 'fånga upp' radio-vågor / EMC/EMI**[R13] (Elektromagnetisk energi) - Problemet uppstår när den elektroniska utrustning som kabeln / ledningen är kopplad till inte kan hantera elektromagnetisk energi.

  Det är tillverkaren av den elektroniska utrustningen som bär ansvaret för att utrustningen ska klara elektromagnetiska fält. I EU direktiv 2004/108/EG[R14] beskrivs hur detta är tänkt att fungera rent 'ansvarsmässigt'. I praktiken så är det tillverkaren som ansvarar för att designmässigt avkoppla in/ut gångar på den utrustning som tillverkas så att utrustningen inte påverkas av elektromagnetiska fält.

  **EMC = Electro Magnetic Compability [R13]
  **EMI = Electro Magnetic Interferance [R14]

  Se även SFS Förordning (1993:1067) [R15] om elektromagnetisk kompatibilitet.

  Ferriter
  Om en befintlig utrustning drabbas av störningar typ EMI kan man själv enkelt avhjälpa problemet med hjälp av ferriter utanpå på kablar / ledningar.

  På signalkablar (Lågnivå) är det bäst att placera ferriterna närmast signalingången för att där blockera HF i skärm-manteln, HF kan då inte går in i nästa förstärkarsteg. Man ska INTE sätta ferriten vid signalutgången, HF störningarna kan då tas upp längs kabeln och kan fritt passera in via signalingången i nästa förstärkarsteg.

  Om man misstänker att HF 'läcker' ut via El-kabeln på någon apparat så placeras en ferriter lämpligast på el-kabeln så nära apparaten som möjligt. (Se bilder nedan)


  Inkopplade lågnivåkablar med ferriter / El-kabel med ferrit


  Inkopplade lågnivåkablar med ferriter / El-kablar med ferriter
 • El-kablar / AC Vi kollade även på våra nät-sladdar (El-Kablar) - Samma grundläggande tips gäller även för dessa. Se 'Om att koppla kablar' överst på denna sida.

  Det skrivs mycket även om 'Monster' elkablar på olika forum, såg någonstans en elkabel som kostade $380 (2660Kr) - Rent praktiskt så ansluter vi våran el-apparat i närmaste vägg uttag. Vägg-uttaget är kopplade via el-centralen och el-mätaren till en el-leverantörs närmaste transformator. Den kan ligga hundratals meter, om inte flera kilometer ifrån vårat el-uttag.

  Kan då dom sista metrarna av EL-försörjnings kedjan ha så stor betydelse för inspänningen till förstärkaren? - Det är nog ändå är en bra idé att kontrollera att alla EL-Sladdar är tillräckligt bra och hur dom är inkopplade.

  Dom två EL-Kablar som kan påverka din anläggning mest är den till förstärkaren (Slutsteget), och den till din TV-Skärm. Det är dom två förbrukare som 'drar' mest ström, det är mest troligt att dessa kan bli störda eller orsaka störningar på din anläggning. Om dom ska jordas (har jordad kontakt) så ska dom ovillkorligen anslutas till ett jordat vägg-uttag. Kontrollera även vad som står i utrustningens instruktionsbok.

  El-sladden ska kunna hantera det ström behov / den effekt som den anslutna apparaten behöver. Märkström för en bra el-kabel bör vara 10A vilket borde vara mer än tillräckligt då en förstärkare typ ONKYO TX-SR607 enl. tillverkaren drar maximalt 550W (Uteffekt enl. tillverkaren 7x140W @ 6 Ohm last)

  Ibland kan det ändå uppstå problem med elektromagnetiska fält. Dessa kan antingen oavsiktligt ha tagits upp av el-sladden, (Läs om EMC/EMI ovan) eller så uppstår dom elektromagnetiska störningarna i den anslutna apparaten och går ut via el-sladden.

  I modern elektronik sitter det oftast switchade nätaggregat. P.g.a. felkonstruktion, åldrande komponenter m.m. så kan ett switchat nätaggregat Ibland 'läcka' ut störningar via el-sladden, störningarna är övertoner som oftast hamnar i radio frekvens spektrat.

  Om man får problem med störningar som tas upp eller kommer in via el-sladdarna så kan man avhjälpa detta genom intern avkoppling eller med hjälp av ferrit material som enkelt kan monteras på el-sladden. (Se även bilder ovan)


  Delbara ferriter i olika storlekar för montering på befintliga kablar

  En skärmad El-Kabel kan vara en bra idé, den behöver definitivt inte kosta 'hur mycket som helst' - Bl.a.
  RTK.se[L5] har flera bra produkter, bl.a. skärmade el-kablar, länken går till en 'std' jordad elkabel, 2meter lång 3x1,0mm² + biledare och aluminiumfolieskärm för 175kr - Hos RTK.se kan man även köpa skärmad EL-Kabel på metervara för att tillverka egna kablar med 'Rätt' längd.


  Skärmad el-sladd NOAC-E 3G1,5/1,5

  Man kan även tillverka egna skärmade el-sladdar. Elfa[L4] har skärmad nät kabel på metervara för 42,50kr/meter (NOAC-E 3G1,5/1,5) dom har även lämpliga lösa kontakter (Std. IEC60320) - Om man tillverkar själv så kan man anpassa längder exakt.

  2013.08.30 Tillverkar några skärmade el-sladdar för att använda tillsammans med ett nät filter 'BADA LB-5600' - Apparat kontakterna är std. IEC-320-C13, IEC-320-C7, nätkontakt är std. SCHUKO Typ F.


  Kabel med SCHUKO Typ F + IEC-320-C7(C8) kontakt / En 'bunt' färdiga apparat sladdar


  Std. Apparat kontakter: IEC-320-C7(C8) / IEC-320-C13(C14)

  Tillverkar totalt 8 kablar för anslutning av förstärkare, SACD/DVD spelare, DAC och skivspelare.
  • 1st 120cm SCHUKO Typ F / IEC-320-C7 för skivspelare (Hylla 1)
  • 1st 90cm SCHUKO Typ F / IEC-320-C7 för SACD/DVD spelare (Hylla 1)
  • 1st 90cm SCHUKO Typ F / IEC-320-C7 för SACD/DVD spelare (Hylla 2)
  • 1st 90cm SCHUKO Typ F / IEC-320-C13 för DAC (Hylla 2)
  • 1st 90cm SCHUKO Typ F / IEC-320-C13 för Förstärkare (Hylla 2)
  • 1st 50cm SCHUKO Typ F / IEC-320-C13 för Förstärkare (Hylla 1)
  • 1st 50cm SCHUKO Typ F / IEC-320-C13 för strömfilter (Hylla 2)
  • 1st 100cm SCHUKO Typ F / IEC-320-C13 för strömfilter (Hylla 1)
  Att köpa motsvarande kablar kostar MINST 350-450kr/st (Totalt 2800-3600kr) - Materialet kostar totalt drygt 1200kr för samtliga kablar, notera att jag inte använder guld-pläterade kontakter på alla kablar.

  Använder skärmad el-kabel med 3x15mm2 ledare. Kabeln är inhandlad från RTK.se[L5] och kostar 29kr/m - Börjar med att kapa upp rätt längd, skalar och förtennar ledare, löder ihop skärm med den grön/gula jordledaren.


  Kabel med SCHUKO Typ F och IEC-320-C13 kontakt / IEC-320-C7 kontakt

  Trär över en svart PET-Fläta och avslutar i respektive ände med en bit krympslang, skruvar på kontakterna och sätter på en delbar järn ferrit.


  Tillverkar el-sladd med skärmad kabel 3G1,5/1,5 - IEC-320-C13

  Tillverkar även skärmade el-kablar med std. IEC-320-C7 kontakt för CD/DVD spelare, skivspelare m.m.


  Rakskarvar och isolerar

  Använder begagnade IEC-320/C7 kontakter som jag klipper loss från återvunna kablar, rakskarvar och isolerar.


  Rakskarvar och isolerar / Isolerar med smältlim / krympslang


 • Underhåll Som alla El-anläggningar så behöver även en ljudanläggning lite 'normalt' underhåll. Oavsett hur 'bra' man tycker att man har tillverkat alla kablar och gjort alla anslutningar så är tidens tand obarmhärtig. kablar åldras som allt annat, dom nöts, kläms, lossnar, oxiderar o.s.v.
  • Kontroll dra skruvar i högtalarterminaler
  • Kontollera kablar som kan komma i kläm
  • Byt ut trasiga / slitna kablar / kontakter
  Oxiderade kontakter behandlas med kontakt spray t.ex. 'CRC Kontakt 60' Elfa[L4] art.nr# 80-217-04 eller 'T6-Oszillin' Electrokit.se[L6] Art Nr 41001386 eller någon annan likvärdig produkt.

  Kontaktspray kan även användas 'preventivt' redan när man kopplar ihop sin anläggning första gången. Nästan alla produkter typ 'kontaktspray' lämnar kvar en tunn skyddshinna som ökar livslängden på kontakten.


 • Referenser / Länkar m.m. Honors to the brains behind - 'Äras den som äras bör' - som talesättet säger. Som vanligt så är det inte jag som kommit på allt detta. Här hittar ni länkar till referenser och leverantörer.

  Formel för beräkning av dämpning (Förlust) i dBu (Spänningsfall) 
  ==================================
  dBu = 20*LOG(V/Vo)
  
  V = Spänning vid matningspunkt (In/Vid förstärkare)
  Vo = Spänning över last (Ut/Vid högtalare)
  
  Formel för beräkning av resistans i kopparkabel
  ==================================
  R = l/(k*A)
  
  R = Högtalarledningens Resistansen i Ohm
  l = Högtalarledningens längd
  k = konduktivitet[R6] (anges i enheten kappa) koppar = 56 kappa
  A = Högtalarledningens area
  

  dB Storlekar för spänning och ström:
  dB     Förstärkning
  ==================================
  0 dB    1 gång
  1 dB    1,1 gång
  3 db    1,4 gånger
  6 dB    2 gånger
  10 dB    3,16 gånger
  20 dB    10 gånger
  
  Notera att dB skalan är logaritmiskt
  
  dB Storlekar för effekt: 
  dB     Förstärkning
  ==================================
  0 dB    1 gång
  3 dB    2 gånger
  6 dB    4 gånger
  10 dB    10 gånger
  20 dB    100 gånger
  

  [R1] Om Elektrisk ström -
  Wikipedia.org
  [R2] Om Elektricitet - Wikipedia.org
  [R3] Om Förstärkare - Wikipedia.org
  [R4] Om Högtalare - Wikipedia.org
  [R5] Om Kardeler - Wikipedia.org
  [R6] Om Konduktivitet - Wikipedia.org
  [R7] Om Transmission - Wikipedia.org
  [R8] Om Decibel - Wikipedia.org
  [R9] OM S/SPDIF - Wikipedia.org
  [R10] Formulas and calculations for Electricity and Electric Charge (Engelsk sida)
  [R12] Om Skin-Effect - Wikipedia.org
  [R13] Om Electromagnetiska kompabilitet - Wikipedia.org
  [R14] OM Elektromagnetiska störningar - Wikipedia.org
  [R15] SFS Förordning (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet.
  [R16] Ljud Tekniska Sällskapet (LTS)
  [R17] CarlssonPlanet.com

  Leverantörer:
  [L1] http://www.fynda.se - Högtalarkablar
  [L2] http://www.clasohlson.se - Koaxial-kabel KTV 08/3,7 CV
  [L3] http://www.biltema.se - Ring kabelsko / Högtalarterminalskruvar / Krympslang
  [L4] http://www.elfa.se - Lödtenn / Kontaktspray / Skärmade kablar
  [L5] http://www.rtk.se - Skärmade elkablar
  [L6] http://www.kjell.com.se - Förgyllda phonokontakter (RCA)
  [L7] http://www.electrokit.se - lödtenn / Kontaktspray
  [L8] Ljudia.se

  Läs mera...
  Bl.a. Här hittar du mycket läsning -->
  Flashback forum - Dyra högtalarkablar = bullshit
  En artikel --> Är dyra hifi-kablar bara bluff och båg? - Ny Teknik / Kaianders Sempler 2008
  Artikel från --> Skeptic magazine - Volume 11, Number 3 (2005).
  TNT-Audio om DIY: HiFi cables (Mycket att läsa om kablar...)
  Kenneth Johansson --> Högtalarskrönor och Fakta
  LinnarAudio --> HiFi myter


  Go Back!


  ©2010 SM2YER Goran